The aim of the course is to provide students with insight into the scientific theoretical background of medical science in broad terms, both basic science research and for clinical and social medicine research. In addition, the course covers the fields of medical philosophy and ethics.

Subjects covered include moral philosophy, ethical argumentation, the basic ethics of the ethics, scientific thinking and argumentation.

Read more

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • Eksistens og livsfilosofi

  Eksistens og livsfilosofi

  Livet er mere end teori om livet, og der vil altid være noget tilbage, når videnskaben har forsøgt at kortlægge tilværelsen. Det er det, denne bog med dens fortælling om udvalgte filosoffers livsfilosofi forsøger at indfange. Det drejer sig om at blive klog på livet, sig selv og sin næste. Det er en væsentlig kvalitet hos mennesker, der arbejder med andre mennesker i situationer, hvor de har allermest behov for opmærksomhed.

  Read more
 • Ethics: The Heart of Health Care

  Ethics: The Heart of Health Care

  Ethics: The Heart of Health Care — a classic ethics text in medical, health and nursing studies — is recommended around the globe for its straightforward introduction to ethical analysis. In this Third Edition David Seedhouse again demonstrates tangibly and graphically how ethics and health care are inextricably bound together, and creates a firm theoretical basis for practical decision-making.

  Read more
 • Etik – en praktisk synsvinkel

  Etik – en praktisk synsvinkel

  Etik – en praktisk vinkel præsenterer ni perspektiver på etik, som giver indsigt i grundlæggende temaer i etisk tænkning. Meningen er, at læseren tilegner sig et værktøj, som kan bruges til at analysere den praksis, man selv befinder sig i, og de dilemmaer og udfordringer, man kommer ud for i hverdagen.

  Read more
 • Etik i sundhedsvæsenet, Munksgaard

  Etik i sundhedsvæsenet, Munksgaard

  Som sundhedsarbejder vil man ofte stå i svære etiske situationer, hvor der skal træffes et vanskeligt valg. Men hvad kendetegner disse etiske situationer, og hvordan håndterer man dem som professionel i sundhedsvæsenet? Bogen henvender sig til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle, der jævnligt står over for svære etiske problemstillinger.

  Read more
 • Etik og værdier i socialt arbejde

  Etik og værdier i socialt arbejde

  Når man arbejder på det sociale område, er det meget vigtigt at holde fast i, at vi skylder at sikre, at også mennesker, der falder uden for de almindelige rammer, har rimelige muligheder og gunstige betingelser for at skabe et liv, der er værd at leve. Det vi ikke må byde andre, er det samme som det, vi skylder andre. Det drejer sig ikke bare om at sikre mad, sundhed og tøj på kroppen.

  Read more
 • Filosofi

  Filosofi

  Filosofi giver eleverne viden om filosofiens historie og nogle af de svar, som filosofferne nåede frem til. Bogen begynder med græske filosoffer fra antikkens tid og slutter med franske filosoffer fra vores egen tid. Alle bogens filosoffer har en fælles interesse for mennesket. Hvad vil det sige at være et menneske? Hvad betyder det, at vi består af en krop, en sjæl og måske også af ånd? Det giver bogen en række bud på.

  Read more
 • Filosofi & sygepleje, Munksgaard

  Filosofi & sygepleje, Munksgaard

  Læseren får mulighed for at forholde sig til sygepleje på en reflekterende og perspektiverende måde. At inddrage et filosofisk perspektiv kan samtidig være en måde at vurdere sygepleje på, hvor målet ikke blot er en forbedret sygeplejepraksis, men også en synlig fagidentitet.

  Read more
 • Filosofi, etik, videnskabsteori

  Filosofi, etik, videnskabsteori

  Bogen introducerer til de centrale filosofiske og etiske spørgsmål inden for sundhedsfeltet samt til det videnskabsteoretiske grundlag for praksis, forskning og udvikling inden for området.

  Read more
 • Filosofisk Debatforum

  Filosofisk Debatforum

  Filosofisk Debatforum har i en efterhånden længere årrække kørt studiekredse over forskellige bøger, den ene efter den anden, med mange gengangere blandt personerne i deltagerkredsen, men dog også med udskiftning og med mulighed for nytilkommere for at tage del i en eller flere kredse.

  Read more
 • Glenting, J: Filosofi og videnskabsteori

  Glenting, J: Filosofi og videnskabsteori

  Studiets første fag er Medicinsk filosofi og videnskabsteori, og kort fortalt ud på at kunne beskrive og kategorisere forskellige etiske og moralske indgangsvinkler til en problematik. Undervisningen byggede i efteråret 2012 på et kompendie “kompendie i medicinsk filosofi og videnskabsteori” man købte i mediciner laden og læste i forud for lektionerne.

  Read more
 • Hvad er etik

  Hvad er etik

  Vi mennesker har et dybt behov for at tingene skal gå rigtigt til. Men hvordan kan vi vide, hvad der er retfærdigt? I denne bog viser Arne Johan Vetlesen, hvordan vores moralske vurderinger er påvirket af, hvem vi er, og hvilket samfund vi lever i. Han udfordrer vante forestillinger om løgn, selvrealisering, forpligtelser, tillid og tolerance og viser hvordan vor tids miljøudfordringer aktualiserer moralsk ansvar på en ny måde.

  Read more
 • Håbets teknologi, Munksgaard

  Håbets teknologi, Munksgaard

  Stamcelleteknologi anskues i bogen som et socialt fænomen, der bygger på og samtidig forandrer de sociale rammer og relationer, den udfolder sig i. Der knyttes store håb til denne forskning, selv om de kliniske resultater ligger årtier forude, og for at kunne mobilisere støtte til at gennemføre forskningen, er det centralt, at der skabes forhåbninger - der er med andre ord brug for sociale aktiviteter.

  Read more