Psykiatri

Psykiatri

Bogen om psykiatri er opdelt i fire hoveddele: Sind og samfund, Sindssygdomme, undersøgelse og behandling, Psykoser og neuroser samt Særlige patientgrupper. Under Sind og samfund defineres sindssyge, hvad der er normalt, og behandlingen af sindssyge gennem tiderne. I et afsnit om Evner og livsevne diskuteres begreberne psykisk sund, psykisk sårbar og psykisk syg. Dernæst omtales vold.

Read more