The aim of the course is to convey the knowledge of social medicine that every physician should have as a basis for patient contact in the examination, diagnosis and treatment, partly in the case of patient contact in general, and partly in case of particularly socially ill patient groups.

In addition, time is allocated for field work in smaller groups based on social conditions in the community.

Read more

Anatomi er ligesom at kunne en telefonbog udenad. Samme Præcision og mængde.

— Shahid Q. Manan
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section, ‘Epidemiology’, introduces the fundamental principles and scientific basis behind work to improve the health of populations.

  Read more
 • Etik og værdier i socialt arbejde

  Etik og værdier i socialt arbejde

  Når man arbejder på det sociale område, er det meget vigtigt at holde fast i, at vi skylder at sikre, at også mennesker, der falder uden for de almindelige rammer, har rimelige muligheder og gunstige betingelser for at skabe et liv, der er værd at leve. Det vi ikke må byde andre, er det samme som det, vi skylder andre. Det drejer sig ikke bare om at sikre mad, sundhed og tøj på kroppen.

  Read more
 • Folkekirkens Nødhjælp

  Folkekirkens Nødhjælp

  Folkekirkens Nødhjælp hjælper fattige mennesker med selv at kæmpe for deres rettigheder og ændre de strukturer og barrierer, der fastholder dem i fattigdom, sult og undertrykkelse. I alt for mange lande svigter regeringerne, når det drejer sig om at sikre den fattigste del af befolkningen mad, sundhed og retssikkerhed.

  Read more
 • Forebyggende sundhedsarbejde

  Forebyggende sundhedsarbejde

  Forebyggende sundhedsarbejde giver et solidt og tværfagligt teori- og metodegrundlag inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Bogen afspejler både emnets politiske bevågenhed, den voksende viden om praktiske tiltag og balancen mellem respekt for det enkelte menneskes deltagelse i varetagelsen af sin sundhed og samfundets opgaver.

  Read more
 • Handlingsmæssigt råderum i socialt arbejde

  Handlingsmæssigt råderum i socialt arbejde

  Handlingsmæssigt råderum i socialt arbejde er en ny lærebog i praktisk socialt arbejde.

  Read more
 • Helbredets mysterium

  Helbredets mysterium

  Det grundlæggende spørgsmål i Helbredets mysterium er, hvorfor nogle mennesker overvinder modstand, kriser og voldsomme begivenhed uden at blive syge. Skyldes det forskelle i modstandskraft betinget af arv og miljø?

  Read more
 • Helhedssyn og forklaring

  Helhedssyn og forklaring

  Hvordan bliver det muligt at udvikle forskning og teori, som er anvendelsesorienteret, og som bygger bro til praktikerne inden for det sociale, sundhedsmæssige og pædagogiske område? Helhedssyn og forklaring er en bog om mulighederne for at forstå og forklare problemer gennem samfundsvidenskabelig teori og forskning.

  Read more
 • Hvad er socialantropologi

  Hvad er socialantropologi

  Hvad er socialantropologi er en engageret og aktuel indføring i socialantropologien. Bogen giver indblik i metoder og teoretiske perspektiver og viser, hvordan socialantropologien kan være med til at illustrere, at verden er både rigere og mere kompleks, end vi ofte forestiller os.

  Read more