The aim of the course is to convey the knowledge of social medicine that every physician should have as a basis for patient contact in the examination, diagnosis and treatment, partly in the case of patient contact in general, and partly in case of particularly socially ill patient groups.

In addition, time is allocated for field work in smaller groups based on social conditions in the community.

Read more

Medicine is the only profession that labours incessantly to destroy the reason for its own existence.

— James Bryce
 • Individ, institution og samfund

  Individ, institution og samfund

  Helhedsorienteret og sammenhængende introduktion til faget, Individ, institution og samfunds kerneområder og centrale begreber. Bogen er fyldt med eksempler og referencer, der kan skabe en forbindelse mellem de nye teoretiske konstruktioner og forståelser og det praktiske arbejde i institutionerne.

  Read more
 • Indvandring og integration

  Indvandring og integration

  Flemming Mikkelsens nye bog Indvandring og integration giver den første samlede fremstilling af et stort, men også meget spredt forskningsfelt. I fjorten kapitler præsenteres de temaer, der har optaget forskningen gennem de seneste tyve år.

  Read more
 • Innovation og ledelse

  Innovation og ledelse

  Den kompetente leder er sin egen læremester, før han er andres. Ledelse skal trænes, men vil du blive din egen læremester, uanset hvad du leder, skal du have indblik i din særlige måde at tænke på.Innovation og ledelse; hjernen som medspiller retter opmærksomheden mod lederens hjerne og de kognitive kompetencer, der ligger bag lederens opleve-tænke-handleevne.

  Read more
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Afdelingen har ansvar for undervisningen i administrativ medicin på lægestudiet. Målet med kurset er at give en basal indføring i begreber og metoder til beskrivelse af et sundhedsvæsens struktur, funktioner og resultater og en forståelse af de sundhedspolitiske og samfundsmæssige faktorer og processer.

  Read more
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Forskningen på Institut for Folkesundhedsvidenskab bidrager til det videnskabelige fundament for arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed og skaber øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund. Desuden gennemføres biostatistisk og epidemiologisk metodeforskning.

  Read more
 • Klinik Journal: Socialmedicinsk

  Klinik Journal: Socialmedicinsk

  Den Socialmedicinske Journal.

  Read more
 • Klinisk socialmedicin og rehabilitering, FADL

  Klinisk socialmedicin og rehabilitering, FADL

  Denne lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering er et produkt af et samarbejde mellem universiteterne og de klinisk socialmedicinske enheder i København, Århus og Odense. Lærebogens primære målgruppe er medicinstuderende. Lærebogen er dog skrevet med det formål, at også folkesundhedsvidenskabsstuderende og andre studerende på både bachelor- og kandidatniveau.

  Read more
 • Kofoed, P: Socialmedicin Kompendium

  Kofoed, P: Socialmedicin Kompendium

  Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat.

  Read more