The aim of the course is to convey the knowledge of social medicine that every physician should have as a basis for patient contact in the examination, diagnosis and treatment, partly in the case of patient contact in general, and partly in case of particularly socially ill patient groups.

In addition, time is allocated for field work in smaller groups based on social conditions in the community.

Read more

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • KU: Social Medicin

  KU: Social Medicin

  Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Bydelene Valby og Indre Nørrebro, Københavns kommune, Høje-Taastrup-Kommune. Freddy M. Vainer og Kirsten Schultz-Larsen, København 2002.

  Read more
 • KU: Social Medicin Eksamensopgaver

  KU: Social Medicin Eksamensopgaver

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet: 2006-2010.

  Read more
 • Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting.

  Read more
 • LookSeeDo: Klinisk social medicin

  LookSeeDo: Klinisk social medicin

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Read more
 • Medicinsk sociologi, Munksgaard

  Medicinsk sociologi, Munksgaard

  Bogen er en lærebog i medicinsk sociologi. Den behandler en række temaer, som har afgørende betydning for befolkningens helbred og for sundhedspolitikken som fx sygdomsbegreber, social ulighed, sociale relationer, livsstil, køn, stress, arbejdsmarked, lokalsamfund og forebyggelse. I bogen præsenteres væsentlige begreber og teorier og aktuelle forskningsresultater fremlægges.

  Read more
 • Ministeriet for Ligestilling og Sociale Forhold

  Ministeriet for Ligestilling og Sociale Forhold

  Ministeriet er en del af en koncern, som også omfatter Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og SFI. Læs her om departementet, styrelser, råd og nævn.

  Read more
 • Modeller i socialt arbejde

  Modeller i socialt arbejde

  Bogen præsenterer fem centrale teorier, som danner grundlaget for forståelses- og handlingsmodeller i socialt arbejde. Forfatterne tager psykodynamiske, interaktionistiske, læringsteoretiske, konfliktteoretiske og systemteoretiske traditioner op.

  Read more
 • Petersen, M: Kompendium i Socialmedicin

  Petersen, M: Kompendium i Socialmedicin

  Kompendium i Social Medicin.

  Read more
 • Public Health: Career Choices That Make a Difference

  Public Health: Career Choices That Make a Difference

  Public Health: Career Choices That Make a Difference is the first book about public health workers, both current and future, and what they do. This book offers basic information for those considering a career in public health. This innovative title emphasizes key aspects of the work of different public health occupations and titles in order to provide an understanding of the tasks of public health jobs and careers.

  Read more
 • Rådet for Socialt Udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning samfundets overordnede politikker har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

  Read more
 • Social ansvarlighed – fra idealisme til forretningsprincip

  Social ansvarlighed – fra idealisme til forretningsprincip

  Bogens første del belyser teorier om social ansvarlighed ud fra et virksomhedsperspektiv. I anden del giver fremtrædende erhvervslederne deres bud på fremtidens udfordringer inden for social ansvarlighed.

  Read more
 • Social medicin Links 11

  Social medicin Links 11

  Kommer snart ...

  Read more