The aim of the course is to convey the knowledge of social medicine that every physician should have as a basis for patient contact in the examination, diagnosis and treatment, partly in the case of patient contact in general, and partly in case of particularly socially ill patient groups.

In addition, time is allocated for field work in smaller groups based on social conditions in the community.

Read more

The fact that your patient gets well does not prove that your diagnosis was correct.

— Samuel J. Meltzer
 • KU: Social Medicin

  KU: Social Medicin

  Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Bydelene Valby og Indre Nørrebro, Københavns kommune, Høje-Taastrup-Kommune. Freddy M. Vainer og Kirsten Schultz-Larsen, København 2002.

  Read more
 • KU: Social Medicin Eksamensopgaver

  KU: Social Medicin Eksamensopgaver

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet: 2006-2010.

  Read more
 • Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting.

  Read more
 • LookSeeDo: Klinisk social medicin

  LookSeeDo: Klinisk social medicin

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Read more
 • Medicinsk sociologi, Munksgaard

  Medicinsk sociologi, Munksgaard

  Bogen er en lærebog i medicinsk sociologi. Den behandler en række temaer, som har afgørende betydning for befolkningens helbred og for sundhedspolitikken som fx sygdomsbegreber, social ulighed, sociale relationer, livsstil, køn, stress, arbejdsmarked, lokalsamfund og forebyggelse. I bogen præsenteres væsentlige begreber og teorier og aktuelle forskningsresultater fremlægges.

  Read more
 • Ministeriet for Ligestilling og Sociale Forhold

  Ministeriet for Ligestilling og Sociale Forhold

  Ministeriet er en del af en koncern, som også omfatter Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og SFI. Læs her om departementet, styrelser, råd og nævn.

  Read more
 • Modeller i socialt arbejde

  Modeller i socialt arbejde

  Bogen præsenterer fem centrale teorier, som danner grundlaget for forståelses- og handlingsmodeller i socialt arbejde. Forfatterne tager psykodynamiske, interaktionistiske, læringsteoretiske, konfliktteoretiske og systemteoretiske traditioner op.

  Read more
 • Petersen, M: Kompendium i Socialmedicin

  Petersen, M: Kompendium i Socialmedicin

  Kompendium i Social Medicin.

  Read more