The aim of the course is to convey the knowledge of social medicine that every physician should have as a basis for patient contact in the examination, diagnosis and treatment, partly in the case of patient contact in general, and partly in case of particularly socially ill patient groups.

In addition, time is allocated for field work in smaller groups based on social conditions in the community.

Read more

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • Public Health: Career Choices That Make a Difference

  Public Health: Career Choices That Make a Difference

  Public Health: Career Choices That Make a Difference is the first book about public health workers, both current and future, and what they do. This book offers basic information for those considering a career in public health. This innovative title emphasizes key aspects of the work of different public health occupations and titles in order to provide an understanding of the tasks of public health jobs and careers.

  Read more
 • Rådet for Socialt Udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning samfundets overordnede politikker har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

  Read more
 • Social ansvarlighed – fra idealisme til forretningsprincip

  Social ansvarlighed – fra idealisme til forretningsprincip

  Bogens første del belyser teorier om social ansvarlighed ud fra et virksomhedsperspektiv. I anden del giver fremtrædende erhvervslederne deres bud på fremtidens udfordringer inden for social ansvarlighed.

  Read more
 • Social medicin Links 11

  Social medicin Links 11

  Kommer snart ...

  Read more
 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

  Read more
 • Socialt arbejde – teorier og perspektiver

  Socialt arbejde – teorier og perspektiver

  Bogen er opdelt i to dele. Del I indeholder forskellige overordnede perspektiver på socialt arbejde: præsentation og diskussion af det sociale arbejdes felt, teorier om sociale problemer, medborgeropfattelser i socialpolitikken, udviklingen i den retlige regulering samt kundskabsformer og metodeopfattelser i socialt arbejde.

  Read more
 • Socialt arbejde i teori og kontekst

  Socialt arbejde i teori og kontekst

  Denne bog giver et solidt indblik i de centrale diskurser og teorier, der understøtter praksis i det sociale arbejde.

  Read more
 • Sociologi

  Sociologi

  Sociologi dækker det sociologiske kernestof i samfundsfag på A-niveau.Sociologi er inddelt i seks dele: Teoretiske perspektiver i sociologien Identitet og socialisering Social differentiering og samfundsforandringer Kommunikation, massemedier og politisk meningsdannelse Kulturelle mønstre Sociologisk metode.

  Read more