The purpose of the teaching is, together with the parallel layers, to open the students’ eyes to the medical research process and to the uncertainties associated with much medical knowledge.

Statistical calculations play a major role in the scientific process, even when it comes to translating research results into practical action.

Read more

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • A Practical Guide to Medical Research

  A Practical Guide to Medical Research

  “A Practical Guide to Medical Research” is a useful guide for all students and professionals in the field of medicine, who wish to pursue medical research. The main theme of the book is to provide inside information on how to avoid the frustrating experience of wasting precious research time The reader will be provided with knowledge that will help him or her reach the crucial level of being able to publish results.

  Read more
 • AU Forelæsninger: Statistik

  AU Forelæsninger: Statistik

  Aarhus Universitet; Undervisningsmateriale fra Institut for Biostatistik. 6 Forelæsninger i Biostatistik.

  Read more
 • American Statistical Association

  American Statistical Association

  The American Statistical Association is the world’s largest community of statisticians. The ASA supports excellence in the development, application, and dissemination of statistical science through meetings, publications, membership services, education, accreditation, and advocacy.

  Read more
 • Basal epidemiologi og statistik, Munksgaard

  Basal epidemiologi og statistik, Munksgaard

  Basal epidemiologi og statistik beskriver i et letlæst sprog, hvordan man arbejder med kvantitativ forskningsmetodologi og statistik. Målet er at gøre stoffet nærværende og tilgængeligt for læsere uden specialviden. Her får man et godt grundlag for videre arbejde med bl.a. relevante studiedesign, statistiske udregninger og forskningsbaseret litteratur.

  Read more
 • Basal sundhedsvidenskabelig statistik, Munksgaard

  Basal sundhedsvidenskabelig statistik, Munksgaard

  Dens formål er at indføre læseren i statistisk tankegang og gøre brugeren i stand til at forstå og at udføre de mest gængse statistiske analyser. Det er ikke nødvendigt at huske de statistiske formler, dem kan man slå op. Langt vigtigere er det at forstå de almindeligste principper i forskningsprocessen og i de statistiske metoder.

  Read more
 • Danmarks Statistik

  Danmarks Statistik

  Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer. Vores mission er at udarbejde upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

  Read more
 • Dansk Selskab for Teoretisk Statistik

  Dansk Selskab for Teoretisk Statistik

  Foreningens formål er at fremme den statistiske videnskab og dens anvendelser.

  Read more
 • Deskriptiv statistik

  Deskriptiv statistik

  Deskriptiv statistik kan som metodelære supplere Beskrivende økonomi/Deskriptiv økonomi eller andre lærebøger i erhvervs- og samfundsbeskrivelse. Ved en sådan kombination vil bogen med fordel kunne anvendes ved øvelsesundervisning. Deskriptiv statistik kan samtidig benyttes som introduktion til faget statistik.

  Read more
 • bookboon.com: Statistik – Essantials

  bookboon.com: Statistik – Essantials

  Et gratis kompendium til Statistik for bachelor og kandidat studerende. Kompendiet er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en "kogebogsopskrift" på, hvordan de almindeligste opgavetyper besvares.

  Read more
 • bookboon.com: Statistik – Health

  bookboon.com: Statistik – Health

  Et gratis kompendium til Statistik for bachelor og kandidat studerende. Kompendiet er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en "kogebogsopskrift" på, hvordan de almindeligste opgavetyper besvares.

  Read more
 • bookboon.com: Statistik Kompendium

  bookboon.com: Statistik Kompendium

  Et gratis kompendium til Statistik for bachelor og kandidat studerende. Kompendiet er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en "kogebogsopskrift" på, hvordan de almindeligste opgavetyper besvares.

  Read more
 • bookboon.com: Statistik Opgavebog

  bookboon.com: Statistik Opgavebog

  Et gratis kompendium til Statistik for bachelor og kandidat studerende. Kompendiet er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en "kogebogsopskrift" på, hvordan de almindeligste opgavetyper besvares.

  Read more