The purpose of the teaching is, together with the parallel layers, to open the students’ eyes to the medical research process and to the uncertainties associated with much medical knowledge.

Statistical calculations play a major role in the scientific process, even when it comes to translating research results into practical action.

Read more

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • Statistik – kort og godt

  Statistik – kort og godt

  En kompakt lærebog i statistik, som går lige til sagen og gør det let at finde frem til kernen i stoffet. Bogen dækker pensum i statistik på de fleste mellemlange og længere videregående uddannelser. Den er først og fremmest ment som et supplement til mere omfattende lærebøger og er især velegnet som repetitionsbog og opslagsbog i forbindelse med eksamensforberedelse.

  Read more
 • Statistik – viden fra data

  Statistik – viden fra data

  Mange videnskabelige discipliner såvel som mange økonomisk-politiske diskussioner er i dag funderet på data, og statistik er derfor et nødvendigt værktøj i disse sammenhænge. Gennem konkrete datasæt og problemstillinger giver Statistik - viden fra data en grundig indføring i de basale principper i en statistisk analyse.

  Read more
 • Statistik for ikke-statistikere

  Statistik for ikke-statistikere

  Bogen er forsynet med talrige eksempler og viser hele tiden, hvad statistik kan bruges til. Den gennemgår indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af data. Birger Stjernholm Madsen forklarer statistikken, så den er til at forstå. Således er bogen ikke spækket med matematiske formler, men forudsætter blot, at man er i stand til at udføre simple beregninger med lommeregner eller i et regneark.

  Read more
 • Statistik for praktikere

  Statistik for praktikere

  Efter en introduktion til fordelinger og parametre, som f.eks. gennemsnit og spredning, tages der fat på statistiske problemer fra produktion og laboratorier. Bogen indeholder kapitler om måleusikkerhed, statistik brugt i forbindelse med kvalitetsstyring, de mest almindelige statistiske test, samt avancerede test i form af variansanalyser, regressionsanalyse, forsøgsplanlægning m.m.

  Read more
 • Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed er en overskuelig statistikbog, der er skrevet til studerende på de natur- og sundhedsfaglige mellemlange videregående uddannelser og til professionellebrugere inden for samme område. Bogen er en anvendelsesorienteret gennemgang af statistisk analyse, og forudsætter ikke en stærk matematisk viden.

  Read more
 • Statistik i ord, Munksgaard

  Statistik i ord, Munksgaard

  Bogen introducerer de statistiske begreber og udtryk og baggrunden og meningen med disse, så man også bliver i stand til læse og forholde sig kritisk til det statistiske materiale, som indgår i de fleste videnskabelige artikler og fagbøger. Bogen gennemgår den bagvedliggende tankegang og de mest almindelige begreber inden for biostatistik.

  Read more
 • Statistik med Excel

  Statistik med Excel

  Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office). Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan udføre en række forskelligartede analyser af fx spørgeskema-data og tidsserier. Samtidig forklares de grundlæggende kendetegn ved de statistiske metoder.

  Read more
 • Statistikbanken

  Statistikbanken

  Statistikbanken ® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

  Read more
 • Statistikundervisning

  Statistikundervisning

  Denne side er udarbejdet til brug for undervisningen i dataanalyse (tidligere kendt under betegnelsen statistik) på CBS (HD-studiet).

  Read more
 • Universiteternes Statistiske Beredskab

  Universiteternes Statistiske Beredskab

  Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab. Studienøgletallene (tabel F, G og H) offentliggøres i februar måned og omfatter oplysninger vedr. aktivitet, gennemførelse og internationalisering. De øvrige nøgletal (tabel A-E, I og K) offentliggøres i juni måned og omfatter bl.a. oplysninger vedr. økonomi, personale og ph.d.-aktivitet.

  Read more