The purpose of the teaching is, together with the parallel layers, to open the students’ eyes to the medical research process and to the uncertainties associated with much medical knowledge.

Statistical calculations play a major role in the scientific process, even when it comes to translating research results into practical action.

Read more

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Noter i statistik

  Noter i statistik

  Disse sider er primært skrevet som undervisningsmateriale i statistik til bioanalytikeruddannelsen ved VIA University College. Jeg har med vilje ikke forsøgt at give en matematisk stringent beskrivelse af alle emner, men de steder hvor jeg gør, er det væsentligt at det er korrekt. Der kan således sagtens være emner som ikke er beskrevet fuldstændigt, men der bør ikke stå noget som er forkert.

  Read more
 • Praktisk statistik

  Praktisk statistik

  Praktisk statistik er en gennemarbejdet og pædagogisk indføring til de grundlæggende statistiske metoder og principper - illustreret med eksempler og suppleret med opgaver.

  Read more
 • Sampling Statistics

  Sampling Statistics

  Survey sampling is an important component of research, and as the importance of survey sampling continues to grow, sophisticated sampling techniques that are both economical and scientifically reliable are essential to planning statistical research. Sampling Statistics presents estimation techniques and sampling concepts to facilitate the application of model-based procedures.

  Read more
 • Sandsynlighedsregning og statistik

  Sandsynlighedsregning og statistik

  Bogen begynder med elementær statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning. Så følger en række mere avanceret kapitler bl.a. om normalfordelingen, poissonfordelingen, t-fordelingen og chi-i-anden fordelingen. I modsætning til de fleste andre bøger om emnet er der lagt vægt på at give en dybere beskrivelse af det matematiske grundlag.

  Read more
 • Skriftlig Statistik, Polyteknisk Forlag

  Skriftlig Statistik, Polyteknisk Forlag

  Bogen gennemgår statistiske fordelinger og giver en uddybende gennemgang af de forudsætninger, der kræves opfyldt for at statistiske resultater og beregninger kan anvendes. Der præsenteres formler til beregning af forudsætninger og der gives eksempler.

  Read more
 • Statistical Analysis of Designed Experiments

  Statistical Analysis of Designed Experiments

  The tools and techniques of Design of Experiments (DOE) allow researchers to successfully collect, analyze, and interpret data across a wide array of disciplines. Statistical Analysis of Designed Experiments provides a modern and balanced treatment of DOE methodology with thorough coverage of the underlying theory and standard designs of experiments.

  Read more
 • Statistical Methods in Practice

  Statistical Methods in Practice

  This is a practical book on how to apply statistical methods successfully. The Authors have deliberately kept formulae to a minimum to enable the reader to concentrate on how to use the methods and to understand what the methods are for. Each method is introduced and used in a real situation from industry or research. Each chapter features situations based on the authors’ experience and looks at statistical methods.

  Read more
 • Statistics

  Statistics

  Drawing upon over 40 years of experience, the authors of this highly accessible book provide business professionals with a clear and methodical approach to essential statistical procedures. The ninth edition clearly explains the basic concepts and procedures of descriptive and inferential statistical analysis. It features a new emphasis on expressions involving sums of squares and degrees of freedom.

  Read more