The purpose of the teaching is, together with the parallel layers, to open the students’ eyes to the medical research process and to the uncertainties associated with much medical knowledge.

Statistical calculations play a major role in the scientific process, even when it comes to translating research results into practical action.

Read more

Disease increases in proportion to the increase in the number of doctors in a place.

— Mahatma Gandhi
 • Statistics For Dummies

  Statistics For Dummies

  Stymied by statistics? No fear this friendly guide offers clear, practical explanations of statistical ideas, techniques, formulas, and calculations, with lots of examples that show you how these concepts apply to your everyday life. Statistics For Dummies shows you how to interpret and critique graphs and charts, determine the odds with probability, guesstimate with confidence using confidence intervals.

  Read more
 • Statistics for Health Care Professionals

  Statistics for Health Care Professionals

  Statistics for Health Care Professionals: Working with Excel (second edition) is written in a clear, easily followed style keyed to the powerful statistical tool, Microsoft Excel 2007. It introduces the use of statistics applicable to health administration, health policy, public health, health information management, and other professions, emphasizing the logic of probability and statistical analysis in all areas.

  Read more
 • Statistics II for Dummies

  Statistics II for Dummies

  Packed with fresh and practical examples appropriate for a range of degree-seeking students, Statistics II For Dummies helps any reader succeed in an upper-level statistics course. It picks up with data analysis where Statistics For Dummies left off, featuring new and updated examples, real-world applications, and test-taking strategies for success.

  Read more
 • Statistik

  Statistik

  Et gratis kompendium til Statistik for bachelor og kandidat studerende. Kompendiet er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en "kogebogsopskrift" på, hvordan de almindeligste opgavetyper besvares.

  Read more
 • Statistik – kort og godt

  Statistik – kort og godt

  En kompakt lærebog i statistik, som går lige til sagen og gør det let at finde frem til kernen i stoffet. Bogen dækker pensum i statistik på de fleste mellemlange og længere videregående uddannelser. Den er først og fremmest ment som et supplement til mere omfattende lærebøger og er især velegnet som repetitionsbog og opslagsbog i forbindelse med eksamensforberedelse.

  Read more
 • Statistik – viden fra data

  Statistik – viden fra data

  Mange videnskabelige discipliner såvel som mange økonomisk-politiske diskussioner er i dag funderet på data, og statistik er derfor et nødvendigt værktøj i disse sammenhænge. Gennem konkrete datasæt og problemstillinger giver Statistik - viden fra data en grundig indføring i de basale principper i en statistisk analyse.

  Read more
 • Statistik for ikke-statistikere

  Statistik for ikke-statistikere

  Bogen er forsynet med talrige eksempler og viser hele tiden, hvad statistik kan bruges til. Den gennemgår indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af data. Birger Stjernholm Madsen forklarer statistikken, så den er til at forstå. Således er bogen ikke spækket med matematiske formler, men forudsætter blot, at man er i stand til at udføre simple beregninger med lommeregner eller i et regneark.

  Read more
 • Statistik for praktikere

  Statistik for praktikere

  Efter en introduktion til fordelinger og parametre, som f.eks. gennemsnit og spredning, tages der fat på statistiske problemer fra produktion og laboratorier. Bogen indeholder kapitler om måleusikkerhed, statistik brugt i forbindelse med kvalitetsstyring, de mest almindelige statistiske test, samt avancerede test i form af variansanalyser, regressionsanalyse, forsøgsplanlægning m.m.

  Read more