The purpose of the teaching is, together with the parallel layers, to open the students’ eyes to the medical research process and to the uncertainties associated with much medical knowledge.

Statistical calculations play a major role in the scientific process, even when it comes to translating research results into practical action.

Read more

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed er en overskuelig statistikbog, der er skrevet til studerende på de natur- og sundhedsfaglige mellemlange videregående uddannelser og til professionellebrugere inden for samme område. Bogen er en anvendelsesorienteret gennemgang af statistisk analyse, og forudsætter ikke en stærk matematisk viden.

  Read more
 • Statistik i ord, Munksgaard

  Statistik i ord, Munksgaard

  Bogen introducerer de statistiske begreber og udtryk og baggrunden og meningen med disse, så man også bliver i stand til læse og forholde sig kritisk til det statistiske materiale, som indgår i de fleste videnskabelige artikler og fagbøger. Bogen gennemgår den bagvedliggende tankegang og de mest almindelige begreber inden for biostatistik.

  Read more
 • Statistik med Excel

  Statistik med Excel

  Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office). Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan udføre en række forskelligartede analyser af fx spørgeskema-data og tidsserier. Samtidig forklares de grundlæggende kendetegn ved de statistiske metoder.

  Read more
 • Statistikbanken

  Statistikbanken

  Statistikbanken ® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

  Read more
 • Statistikundervisning

  Statistikundervisning

  Denne side er udarbejdet til brug for undervisningen i dataanalyse (tidligere kendt under betegnelsen statistik) på CBS (HD-studiet).

  Read more
 • Universiteternes Statistiske Beredskab

  Universiteternes Statistiske Beredskab

  Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab. Studienøgletallene (tabel F, G og H) offentliggøres i februar måned og omfatter oplysninger vedr. aktivitet, gennemførelse og internationalisering. De øvrige nøgletal (tabel A-E, I og K) offentliggøres i juni måned og omfatter bl.a. oplysninger vedr. økonomi, personale og ph.d.-aktivitet.

  Read more