Lægeuddannelsen i Danmark er en statslig uddannelse i human lægevidenskab, der giver ret til at virke som læge. En person, der er i gang med en sådan uddannelse, kaldes lægestuderende eller medicinstuderende (stud.med.), og en person, der har fuldført uddannelsen, erhverver sig derved graden cand.med.

Studiet til læge varer 6 år (tidligere 6½ år) og kan læses på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Man har ret til SU alle 6 år.

Read more

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er en dynamisk og innovativ, selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning af høj kvalitet inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab.

  Read more
 • Academic Books

  Academic Books

  Academic Books er de studerendes boghandel, og det indebærer ikke kun at sælge billige pensumbøger. Vi vil også gerne være der, hvor de studerende er, bakke op om og deltage i studenterrettede aktiviteter.

  Read more
 • ACUTA

  ACUTA

  ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuderende, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

  Read more
 • Akademisk Studenterkursus

  Akademisk Studenterkursus

  Akademisk Studenterkursus, i daglig tale kaldet ASK, er grundlagt i 1924 og er landets ældste studenterkursus. I 90 år har unge og voksne taget deres studentereksamen hos os og fået opfyldt drømmen om en uddannelse. ASK er en mindre skole med et på én gang uformelt, trygt og målrettet studiemiljø. Vores særlige kendetegn er nærhed og respekt for den enkelte.

  Read more
 • Anlæggelse af perifer intravenøs kanyle

  Anlæggelse af perifer intravenøs kanyle

  Anlæggelse af perifer intravenøs kanyle.

  Read more
 • asmabashir.com

  asmabashir.com

  Website er udarbejdet med det formål at stille mine noter fra lægestudiet til rådighed for andre interesserede. Sitet henvender sig først og fremmest til studerende på lægestudiet, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier.

  Read more
 • Bashir, A: Neurologi; Klinikophold RH

  Bashir, A: Neurologi; Klinikophold RH

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bashir, A: Neurologi; Undersøgelse

  Bashir, A: Neurologi; Undersøgelse

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more