Kirurgi, oprindelig den del af sygdomsbehandlingen, der udføres manuelt og tidligere blev udøvet af kirurger (barberkirurger), der havde fået en håndværksmæssig uddannelse i modsætning til de studerede læger.

Oprindelig omfatter faget således behandling ved operation med instrumenter eller ved bandagering. I 1842 blev kirurg- og lægeuddannelsen sammenlagt i Danmark.

Read more

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • CTSNet

  CTSNet

  The most comprehensive, heavily trafficked, and reliable online source of information about cardiothoracic surgery available worldwide, and its online community of cardiothoracic surgeons is the largest in the world. A not-for-profit organization, CTSNet is jointly overseen by The Society of Thoracic Surgeons, the American Association for Thoracic Surgery, and the European Association for Cardio-thoracic Surgery.

  Read more
 • Clinical Scenarios in Surgery

  Clinical Scenarios in Surgery

  Clinical Scenarios in Surgery: Decision Making and Operative Technique presents 125 cases in all areas of general surgery: GI, breast, hepatobiliary, colorectal, cardiothoracic, endocrine, vascular, trauma, pediatric, critical care, and transplant. Each full-color case begins with a patient presentation and proceeds through differential diagnosis, diagnosis and treatment, surgical procedures, postoperative management.

  Read more
 • Clinical Surgery E-Book, 3rd Edition

  Clinical Surgery E-Book, 3rd Edition

  A comprehensive and attractively presented 4-colour textbook of surgery aimed primarily at medical students but also of use to junior doctors and surgical technicians. The book has two key features: firstly, it provides students with coverage of every aspect of surgery; secondly, it has been designed and written to be the 'surgical companion' to Kumar & Clark's Clinical Medicine.

  Read more
 • Colorectal Surgery

  Colorectal Surgery

  Colorectal Surgery equips you to overcome the clinical challenges you face in this area of surgery. Written for the general surgeon who is called upon to manage diseases and disorders of the large bowel, rectum, and anus, this reference provides advanced, expert guidance on how to avoid complications and achieve the most successful results.

  Read more
 • Danish Breast Cancer Cooperative Group

  Danish Breast Cancer Cooperative Group

  Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) blev grundlagt i 1976 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab med det formål, at sikre en optimal diagnostik og behandling af brystkræft på landsplan og hermed at forbedre prognosen. For at opnå det har DBCG fra starten af sit virke udarbejdet evidens-baserede retningslinjer for hele landet og den diagnostiske indsats og behandlingen.

  Read more
 • Dansk Kirurgisk Selskab

  Dansk Kirurgisk Selskab

  For at blive ordinært medlem af Dansk Kirurgisk Selskab skal man være læge med dansk autorisation og have interesse for Kirurgi. Ansøgning om medlemskab sendes pr. brev eller e-mail til sekretariatet. Du kan kan også benytte vores on-line ansøgningsformular ("Ansøgning om medlemskab"). Ansøgning skal indeholde de almindelige persondata, samt oplysninger om tidligere ansættelser.

  Read more
 • Dansk Lunge Cancer Gruppe

  Dansk Lunge Cancer Gruppe

  DLCG arbejder på at forbedre den danske behandling af lungekræft og har bl.a. oprettet Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er en database, der samler oplysninger om alle danske lungekræft patienter. Disse oplysninger bearbejdes i årlige rapporter, der bl.a. offentliggøres her på hjemmesiden. Seneste årsrapport er offentliggjort i juni 2013.

  Read more
 • Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

  Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

  Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) blev oprettet i 1988. Frem til da var danske neurokirurger organiseret under Dansk Neurologisk Selskab (DNS). DNKS har aktuelt 114 medlemmer, hvoraf 63 er speciallæger i neurokirurgi. De øvrige er neurologer, neurofysiologer, læger i neurokirurgiske introduktionsstillinger og uddannelsesstillinger, samt firmamedlemmer.

  Read more
 • Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

  Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

  Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS) er en forening som udover thoraxkirurgiske speciallæger, tæller læger under uddannelse og andre læger med interesse for det det thoraxkirurgiske speciale. Formålet med foreningen er at fremme undervisning og forskning indenfor specialet, samt at afholde videnskabelige møder.

  Read more
 • Essential Surgery, Churchill Livingstone

  Essential Surgery, Churchill Livingstone

  Essential Surgery is a comprehensive and highly illustrated textbook for clinical students as well as a practical manual for junior doctors and those preparing for postgraduate qualifications in surgery. The unique feature of the book is its problem-orientated nature as distinct to the traditional disease-based structure.

  Read more
 • Essentials of Clinical Surgery, 2nd Edition

  Essentials of Clinical Surgery, 2nd Edition

  Covers all aspects of general surgery (including ermergencies, practical procedures and self-assessment) and is ideal for revision and examination preparation. This is a portable and convenient mini textbook for medical students, house officers and trainee surgeons.

  Read more
 • Horn, T: Patologi, Blærecancer

  Horn, T: Patologi, Blærecancer

  Noter til blærecancer af Overlæge dr. med. Thomas Horn.

  Read more