Kirurgi, oprindelig den del af sygdomsbehandlingen, der udføres manuelt og tidligere blev udøvet af kirurger (barberkirurger), der havde fået en håndværksmæssig uddannelse i modsætning til de studerede læger.

Oprindelig omfatter faget således behandling ved operation med instrumenter eller ved bandagering. I 1842 blev kirurg- og lægeuddannelsen sammenlagt i Danmark.

Read more

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • Kirurgi

  Kirurgi

  I løbet af de sidste 10 år er der sket en stor udvikling inden for kirurgien. Der er kommet mere skånsomme operationsmetoder, nye og bedre narkosemidler, smertebehandlingen er forbedret og forståelsen af det kirurgiske traumes patofysiologi er øget. Alt dette har bidraget til kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant kirurgi, hvilket stiller store krav til organiseringen af forløbet.

  Read more
 • Kirurgi – Sygdomslære og sygepleje

  Kirurgi – Sygdomslære og sygepleje

  I løbet af de sidste 10 år er der sket en stor udvikling inden for kirurgien. Der er kommet mere skånsomme operationsmetoder, nye og bedre narkosemidler, smertebehandlingen er forbedret og forståelsen af det kirurgiske traumes patofysiologi er øget. Alt dette har bidraget til kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant kirurgi, hvilket stiller store krav til organiseringen af forløbet.

  Read more
 • Kirurgi, FADL

  Kirurgi, FADL

  “Kirurgi” er et nutidigt og gennemgribende standardværk inden for de store kirurgiske specialer. Bogen gennemgår på en pædagogisk måde det væsentligste inden for traumatologi, abdominalkirurgi, urologi, thoraxkirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, neurokirurgi og plastikkirurgi. “Kirurgi” er det nye samleværk, som er helt opdateret med den nyeste viden om emnet.

  Read more
 • Kirurgisk Kompendium 1-2

  Kirurgisk Kompendium 1-2

  Kirurgisk Kompendium dækker fortsat hele kirurgien, hvor udviklingen går med stormskridt. Der opereres ved brug af kikkerter og »kunstige hænder«, ja endog via robotter og internettet, således at kirurgen kan sidde i en helt anden verdensdel, end den patient han opererer.

  Read more
 • Kirurgisk Kompendium Kittelbog

  Kirurgisk Kompendium Kittelbog

  Ny udgave af Kirurgisk Kompendium Kittelbog Der er gået 5 år siden sidste udgave af Kirurgisk Kompendium Kittelbog udkom. I denne udgave er alle afsnit fuldstændig opdateret, endvidere er bogen udvidet med nye og store afsnit om minimal invasiv kirurgi (omfattende såvel laparoskopi som endoskopi), da dette område er i stadig ekspansion.

  Read more
 • Kirurgisk Kompendium Kittelbog (KKK app)

  Kirurgisk Kompendium Kittelbog (KKK app)

  Kirurgisk Kompendium Kittelbog App er kommet som app til iphone/Ipad/Ipod Touch.Med denne 3. udgave af Kirurgisk Kompendium Kittelbog bevæger Kirurgisk Kompendium sig ind i den elektroniske informations-tidsalder. I denne udgave er alle afsnit fuldstændig opdateret, endvidere er bogen udvidet med nye og store afsnit om minimal invasiv kirurgi (omfattende såvel laparoskopi som endoskopi).

  Read more
 • Klinik Journal: Abdominal Kirurgisk

  Klinik Journal: Abdominal Kirurgisk

  Abdominal Kirurgisk Journal.

  Read more
 • Klinik Journal: Mamma

  Klinik Journal: Mamma

  Mamma Kirurgisk Journal.

  Read more
 • Klinisk neurologi og neurokirurgi, 5. udgave

  Klinisk neurologi og neurokirurgi, 5. udgave

  Den 5. udgave af “Klinisk neurologi og neurokirurgi” er blevet let revideret. Der er kommet nye illustrationer til, ligesom et ekstra kapitel har fundet vej til bogen. En del nye forfattere er kommet med, så vi således har to forfattere på hvert kapitel. Stadig – som i de forrige udgaver af bogen – er det førende danske eksperter inden for de respektive områder, der har bidraget til bogens udformning.

  Read more
 • Lecture Notes: Urology, 6th Edition, Wiley

  Lecture Notes: Urology, 6th Edition, Wiley

  Lecture Notes: Urology is a best-selling concise introduction to urology, presenting the essential core knowledge for medical students and junior doctors. It emphasises clinical presentations and diagnostic problem-solving, providing an integrated approach to understanding the renal system and urinary tract. This new edition has been fully revised and re-written with a new format, design and artwork.

  Read more
 • Master Medicine: Surgery, 3rd Edition

  Master Medicine: Surgery, 3rd Edition

  This book is a one-volume core revision text covering surgery and surgical specialities, designed to stimulate the student into assessing his/her own knowledge during self-directed learning and exam preparation. The emphasis on self-assessment is designed to make learning easier and more enjoyable.

  Read more
 • Medical Imagery

  Medical Imagery

  Your complete professional source for anatomical illustrations, animations, web design, stock art and medical legal graphics.

  Read more