The aim of the course is to provide students with insight into the scientific theoretical background of medical science in broad terms, both basic science research and for clinical and social medicine research. In addition, the course covers the fields of medical philosophy and ethics.

Subjects covered include moral philosophy, ethical argumentation, the basic ethics of the ethics, scientific thinking and argumentation.

Read more

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Hvad er videnskabsteori

  Hvad er videnskabsteori

  Videnskaben gennemsyrer hele vores tilværelse. Vi forstår os selv og andre i lyset af videnskabelige teorier – som indbyggere i et land med en bestemt historie, som mennesker i en tid præget af globalisering. Hvad er videnskabsteori tager udgangspunkt i nutidens brogede videnskabelige landskab og fokuserer på, hvordan videnskab faktisk praktiseres.

  Read more
 • Kierkegaards univers – En guide til geniet

  Kierkegaards univers – En guide til geniet

  Johannes Sløk gør i denne bog på en forståelig og pædagogisk veltilrettelagt måde rede for, hvad der var anliggendet og tankeudviklingen bag Kierkegaards livsværk. Bogen er en uundværlig nøgle for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med Danmarks mest geniale og berømte tænker.

  Read more
 • Klinisk sygeplejeforskning

  Klinisk sygeplejeforskning

  For at sikre en ensartet og veldokumenteret pleje er der behov for evidensbaseret viden som baggrund for planlagt sygepleje. I bogens sidste kapitler er der fokus på, hvordan man i klinisk praksis vurderer forskningsresultaterne, før man kan træffe en beslutning om implementering. To af bogens forfattere har til det formål udviklet en model for klinisk beslutningstagen, som kaldes POMI.

  Read more
 • KU Forelæsning: Naturvidenskabelig tænkning

  KU Forelæsning: Naturvidenskabelig tænkning

  Københavns Universitet; Undervisningsmateriale fra Institut for Videnskabsteori.

  Read more
 • KU Forelæsning: Sandsynlighedsbegrebet

  KU Forelæsning: Sandsynlighedsbegrebet

  Københavns Universitet; Undervisningsmateriale fra Institut for Videnskabsteori.

  Read more
 • KU: Videnskabsteori Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  KU: Videnskabsteori Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  Scannet af Mads Møller Pedersen. Ganske nyttig til eksamens-læsning.

  Read more
 • Livsanskuelser

  Livsanskuelser

  Med denne lærebog foreligger for første gang en grundbog i livsanskuelser, der kan benyttes ved sundhedsuddannelserne i Danmark. Med sundhedspersonale tænkes især på plejepersonale og læger, men også på psykologer og præster såvel som andre grupper med tilknytning til sundhedssektoren. Begrebet livsanskuelser anvendes om menneskets tænkning angående dets eksistens.

  Read more
 • Når anerkendelse ikke er nok

  Når anerkendelse ikke er nok

  Anerkendelse er ikke altid nok. Når pædagoger, lærere, socialarbejdere og sygeplejersker anerkender et barn eller en borger som et unikt væsen med ret til forskellighed, risikerer hun at overse de sociale og økonomiske vilkår, der – trods de bedste politiske intentioner – kan indebære krænkende uligheder for den enkelte.

  Read more