The aim of the course is to provide students with insight into the scientific theoretical background of medical science in broad terms, both basic science research and for clinical and social medicine research. In addition, the course covers the fields of medical philosophy and ethics.

Subjects covered include moral philosophy, ethical argumentation, the basic ethics of the ethics, scientific thinking and argumentation.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • Nye veje til sygepleje, Munksgaard

  Nye veje til sygepleje, Munksgaard

  I denne lære- og debatbog udfordrer Jacob Birkler sygeplejefaget gennem en lang række spørgsmål og kærlige konfrontationer. Resultatet er en række nye veje til sygepleje, hvor filosofien fungerer som vejviser for spørgsmål i den sygeplejefaglige teori og praksis. Ideen er at se faget i et fugleperspektiv. Filosofien vil her kunne skabe overblik, men også sammenhæng og forståelse.

  Read more
 • Politikens bog om moderne videnskabsteori

  Politikens bog om moderne videnskabsteori

  Bred og systematisk indføring i etik, sprog, argumentation og videnskabsfilosofi i vort århundrede.

  Read more
 • Praksisfilosofi

  Praksisfilosofi

  Praksisfilosofi henvender sig til alle der arbejder eller er ved at uddanne sig inden for velfærdsprofessionerne. Alle professionelle, der har med mennesker at gøre, kender det. Man har netop befundet sig i en vanskelig arbejdssituation. Man gjorde sit bedste, men tankerne kører alligevel rundt i hovedet på én. Man har en klar fornemmelse af, at situationen kunne have været håndteret anderledes.

  Read more
 • Praktisk filosofi med børn

  Praktisk filosofi med børn

  Praktisk filosofi kan med ganske enkle midler blive en del af hverdagen i de fleste skoler og børnehaver – til glæde for både børn og voksne. Det handler kort fortalt om, at vi gennem nysgerrige samtaler hjælper børnene til, at tænke over, hvem de er, hvad de har mulighed for at vide, og hvordan de bør handle.

  Read more
 • Praktisk filosofi og ledelse

  Praktisk filosofi og ledelse

  Med “Praktisk filosofi og ledelse” har du en opdateret og udvidet udgave med intet mindre end to nye kapitler. Michael Højlund Larsen giver med sin bog en yderst veldokumenteret og letlæselig introduktion til et svært område, for hvordan kan praktisk filosofi kvalificere arbejdet med at udvikle lederskab? I bogen får du også et kapitel om dannelse og et kapitel, som giver et eksistentielt perspektiv på udvikling af lederskab.

  Read more
 • Rationel klinik, Munksgaard

  Rationel klinik, Munksgaard

  Rationel klinik udkom første gang i 1973 og er siden oversat til en række forskellige sprog. Bogens sigte er uændret, men der er sket meget i de forløbne år, og bogen er tilsvarende omarbejdet. Forfatterne er varme fortalere for det, der i dag betegnes som evidensbaseret medicin, og i bogen gennemgås det naturvidenskabelige grundlag for diagnostiske og terapeutiske beslutninger.

  Read more
 • Samfundsvidenskabernes videnskabsteori

  Samfundsvidenskabernes videnskabsteori

  Hvordan kan vi være sikre på, at den viden, som samfundsvidenskaben producerer, faktisk er en viden, vi kan stole på, og hvad er det overhovedet for en slags viden, vi har med at gøre? Det er sådanne spørgsmål, videnskabsteorien beskæftiger sig med. Spørgsmål, som er uomgængelige for forskeren såvel som den studerende, der arbejder med samfundsvidenskab i praksis.

  Read more
 • Skriftlig Statistik, Polyteknisk Forlag

  Skriftlig Statistik, Polyteknisk Forlag

  Bogen gennemgår statistiske fordelinger og giver en uddybende gennemgang af de forudsætninger, der kræves opfyldt for at statistiske resultater og beregninger kan anvendes. Der præsenteres formler til beregning af forudsætninger og der gives eksempler.

  Read more