Kemi; videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, fx kontakt med andre stoffer eller ændret tryk og temperatur.
Faget handler om den del af kemien, der er relevant for biologiske systemer og danner derved et naturvidenskabeligt grundlag for mange af studiets øvrige fag såsom cellebiologi, biokemi, biofysik, fysiologi, farmakologi og klinisk biokemi.
Undervisningen omfatter:


• Almen kemi: Grundbegreber og støkiometri, uorganisk kemi, massevirkningslov, protolytiske ligevægte, bio-energetik, elektrokemi, kinetik.


• Organisk kemi: Struktur og kemisk binding, nomenklatur, egenskaber, reaktioner af stamkerner og grupper og basal naturstofkemi.
Ved eksaminatorierne tages emnerne først op til diskussion og illustreres derefter ved hjælp af regneeksempler. Øvelserne giver de studerende mulighed for at arbejde i et laboratorium, lære nogle eksperimentelle færdigheder, iagttage nogle kemiske fænomener og få fagets emner og teorier illustreret og konkretiseret.