En ambulanceredder har enten uddannelse som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller paramediciner.
En ambulanceredders arbejde består i en lang række, meget forskellige opgaver i forbindelse med den præhospitale behandling af tilskadekommende, samt en række opgaver ifm. med sygetransport, udrykning, assistance til lægeambulancer, o.a.
Som ambulanceredder opnår man kompetencer indenfor redningsarbejde, redning af tilskadekommende dyr og mennesker, brandslukning, man bliver i stand til at arbejde under stort pres, men stadig sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret.
Ambulanceredderuddannelserne er meget alsidige både i opbygningen og i de faglige kompetencer man opnår som uddannet.