Den medicinske anatomi er læren om menneskelegemets opbygning. Det er et af de store grundfag i lægestudiet og giver forudsætninger for senere eller samtidig undervisning i en række andre fag, bl.a. fysiologi, patologisk anatomi og de fleste af de kliniske fag.
Anatomien inddeles i den makroskopiske anatomi, som omfatter de strukturer, der er synlige med det blotte øje, og den mikroskopiske anatomi (cytologien og histologien), som behandler cellernes og vævenes struktur.
Anatomi kurset i starten af studiet omfatter bevægeapparatets anatomi integreret med centralnervesystemets og sanseorganernes anatomi.
Stoffet behandles systematisk, topografisk, funktionelt og praktisk, og det tilstræbes gennem hele kurset at knytte forbindelse til stoffets anvendelse, bl.a. gennem indføring i elementære undersøgelsesmetoder og biomekanik, ligesom der lægges vægt på fremstilling af den normale anatomi med klinisk relevante billeddiagnostiske metoder.
Hovedvægten i behandlingen af den topografiske anatomi ligger i forbindelse med dissektionskurset. Som en særlig del af anatomien behandles organismens udvikling fra det befrugtede æg under fosterudviklingen (embryologien).
Anden del af Anatomi kurset er undervisning i den makroskopiske og den mikroskopiske anatomi af bryst- og bughulens organer (splanchnologi og speciel histologi), og i den specielle histologi af hovedets og halsens organer, samt i hele embryologien.
Undervisningen i de forskellige organsystemer er koordineret med den sideløbende undervisning i fysiologi og biokemi.