Levende organismer er sammensat af celler. Alle celler afgrænser sig mod omverdenen med en membran, plasmamembranen. En samling af forskellige celletyper, der udgør en funktionel enhed, fx hud eller muskler, benævnes et væv.
Formålet med den mikroskopiske anatomiundervisning er at give de studerende kendskab til den lys- og elektronmikroskopiske opbygning af normale celler, væv og organsystemer samt at sammenholde morfologien med molekylære og cellulære processer.
Kendskab til organer, væv og cellers normale strukturelle opbygning danner grundlag for forståelse af sygelige celle- og vævsprocesser.
Grundlæggende teori i cellens opbygning og funktion. Primærceller, cellelinier og stamceller. Teoretisk undervisning i celledyrkning: Steril teknik, medier, antibiotika, infektion af cellekulturer, passage af celler og fryse/tø procedurer. Transfektion af celler og oprensning af DNA/RNA. Fiksering og farvning af celler. Selektion af celler ved flowcytometri. Anvendelsesmuligheder til bla. diagnostik og forskning.