Undervisningens formål i starten er at bibringe den studerende dermatologisk forståelse af de væsentligste hudsygdomme med vægt på indlæring af dermatologisk terminologi samt praktisk undervisning i dermatologiske undersøgelses- og behandlingsmetoder.
Endvidere tilsigter det kliniske kursus at bibringe den studerende en viden om seksuelt overførbare sygdomme.
Undervisning senere i kurset tager det specifikke sigte at undervise den studerende i de relevante seksuelt overførbare sygdomme med undersøgelse, diagnostik og behandling samt at undervise i de vigtigste dermatologiske lidelser med en vis vægt på systemiske sygdomme, hudmanifestationer ved intern malignitet etc.
Der undervises i følgende sygdomme: Psoriasis, svampesygdomme, bulløse sygdomme, eksemer, tumorer, behandling af hudsygdomme, bindevævssygdomme, medikamentelle exanthemer /differentialdiagnoser, infektionssygdomme, venerea, HIV/AIDS.
Den kliniske undervisning består i, at de studerende bliver trænet i undersøgelse og diagnostik af de forskellige dermatologiske sygdomme samt behandling af disse.
Eksamensklinikkerne omfatter journaloptagelse samt teoretisk gennemgang af de hyppigste dermatologiske lidelser.