Epidemiologi, forskningsdisciplin, der omfatter undersøgelser af forekomst og fordeling af sygdomme samt andre helbredsforhold i befolkningen.
I den beskrivende epidemiologi undersøges hyppigheden af sygdomme over tid eller på et givet tidspunkt.
I den analytiske epidemiologi studeres forhold, der har indflydelse på fordeling af sygdomsforekomst i befolkningen, såkaldte eksponeringer (påvirkninger).
Epidemiologi er således en forskningsdisciplin, der omfatter befolkningsgrupper og ikke enkeltindivider. Den er den vigtigste i den forebyggende medicin, og dens metoder anvendes hyppigt i den kliniske forskning. Disciplinen har tæt slægtskab med demografien, biostatistikken og visse dele af den medicinske sociologi.
Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at forstå og anvende de væsentligste epidemiologiske begreber og metoder ved beskrivelse af sygdomsforekomst, vurdering af sygdomsforløb, analyse af sygdomsårsager og forebyggelse af sygdom samt analyse af sundhedsvæsenets aktiviteter.
Undervisningen i epidemiologi omfatter indføring i de epidemiologiske grundbegreber samt i tilrettelæggelse, analyse og tolkning af epidemiologiske undersøgelser.
Undervisningen er koordineret med undervisningen i statistik og medicinsk sociologi.