farmaceut, cand.pharm., person, der har bestået bachelor- og kandidateksamen i farmaci. Farmaceutuddannelsen er en akademisk uddannelse, der er centreret om lægemidler og deres fremstilling, virkning, anvendelse m.m. Uddannelsen, der er normeret til fem år, finder i Danmark sted på School of Pharmaceutical Sciences ved Københavns Universitet eller på Syddansk Universitet.
Arbejdet foregår i samarbejde med læger, kemikere og biokemikere og myndigheder. Du skal som farmaceut have en stor viden om kemi og medicin. En farmaceut står for produktionen og kvalitetssikringen af lædemidler og har desuden til opgave at informere om og sælge produkterne.
Hvis farmaceuten er ansat på et apotek er der meget kundekontakt, og det er vigtigt at være dygtig til at rådgive om lde forskellige lægemidler og deres bivirkninger. Som farmaceut kan du finde beskæftigelse flere steder. Det kan fx være på apoteker, på sygehuse, i medicialindustrien eller som underviser og forsker på uddannelsesinstitutioner.
På kandidatuddannelsen i farmaci lærer du blandt andet om lægemiddelstoffers fysiske, kemiske og biofarmaceutiske egenskaber og deres betydning for design af lægemiddelformuleringer.
Du lærer også om de vigtigste sygdomsmekanismer med henblik på at kunne forklare, hvorledes sygdomme og sygdomskomplekser præsenterer sig på flere niveauer.