Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession. Fysioterapi omfatter viden om menneskets krop, bevægelser og funktioner.
I Fysioterapi arbejdes med at opbygge kroppens hensigtsmæssige bevægelser. Kroppens funktion skaber således forudsætning for, at vi både i arbejds- og fritidslivet kan få opfyldt vore ønsker og behov.
Denne viden bruges til at arbejde forbyggende og sundheds-fremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering.
Fysioterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets funktioner og bevægelser.
Fysioterapien arbejder med afsæt i, at hvert menneske er unikt og har forskellige behov og ressourcer mhp evne til at udføre funktioner og bevægelse.
Fysioterapi på sygehuset bygger på, at anvendelse af pædagogiske læringsprocesser er afgørende for, at vi kan forstå, lære eller genindlære bevægelser og funktioner, der er tabte som følge af sygdom.
Behandlingen målsættes ud fra patientens interesser og ønsker og vil tage udgangspunkt i patientens deltagelse i samfundslivet.
Behandlingen anvendes og evalueres ud fra faglige og pædagogiske behandlingsmetoder, som er mest effektive i forhold til patientens bevægelsesmæssige problemer og motivation.