Formålet er, at bibringe de studerende den viden om infektionssygdommes aktuelle epidemiologi, klinik, diagnostik og behandling, der er nødvendig for funktion som dansk læge.
Speciallægen i infektionsmedicin har efter medicin- og turnusuddannelsen brugt endnu mindst syv år på at uddanne sig: To års introduktionsuddannelse og to år i en undervisningsstilling. Har desuden været ansat som 1. reservelæge på en afdeling for infektionsmedicin gennem tre år, arbejdet på laboratorium og gennemført kurser i tropemedicin.
I undervisningen indgår bl.a. følgende emner: febrilia, virus- og tropesygdomme, sepsis, HIV/AIDS, infektionsepidemiologi og -patogenese, infektionstransmission (hygiejne og profylakse), infektionsdiagnostik og -terapi, meningitis og encephalitis, enteritis, hepatitis, septiske infektioner, endocarditis, respirationsvejsinfektioner, og tropeinfektioner.