Kardiologi, læren om hjertesygdomme. Kardiologi er et lægevidenskabeligt grenspeciale (se intern medicin (grenspecialer)), der omfatter medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme.
Specialet blev udskilt fra intern medicin i 1950’erne og fik sit eget videnskabelige selskab (Dansk Cardiologisk Selskab) i 1960. Faget udøves overvejende af læger på sygehuse, men der findes også praktiserende speciallæger, i reglen overlæger med deltidspraksis.
Mens det i begyndelsen var patienter med hjerteklapsygdomme og medfødte hjertesygdomme, der kunne tilbydes operation, lå tyngdepunktet i slutningen af 1900-t. hos patienter med hjertekransåresygdom, der tilbydes ballonudvidelsesbehandling eller bypassoperation. Pacemakerbehandling af patienter med hjerterytmeforstyrrelser er indført i 1960’erne og er siden suppleret med overbrænding af ledningsbaner inde i hjertet.
Kardiologers arbejdsområde i dag er bredt og afhænger helt af hvor man er ansat og indenfor hvilke områder man har haft særinteresse, har særspecialiseret sig.
Faget har gennemgået en rivende udvikling i takt med hjertekirurgiens udvikling, især siden midten af 1900-t. Med hjertekateterisation og ekkokardiografi er der fremkommet sikre diagnostiske procedurer som forudsætning for sikker hjertekirurgi.
Behandlingen af hjertesygdomme med digitalis og vanddrivende lægemidler blev i slutningen af 1900-t. suppleret med et væld af lægemidler, der anvendes i behandlingen af hjerteinsufficiens og hjerterytmeforstyrrelser samt til opløsning af blodpropper i hjertet (trombolyse).