I klinisk biokemi skal give en introduktion i fagets systematik og en kort gennemgang af de vigtigste klinisk-biokemiske laboratorieundersøgelser.
Kursus indeholder bl.a. lektioner i almen klinisk biokemi (herunder referenceintervaller, diagnostiske strategier og bedømmelse af analyseresultater), hæmatologiske undersøgelser, væske- og elektrolytbalance, pH og blodgasser, koagulation og fibrinolyse, lipider, proteiner, enzymer, tumormarkører, hormoner, medikamentanalyser.