neurologi, (af gr. neuron ‘nerve, sene’ og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme.
Formålet med opholdet er at opnå erfaring i klinisk neurologisk undersøgelse af patienter, at opnå kendskab til parakliniske undersøgelser i neurokirurgien samt at få kendskab til neurokirurgiske behandlingsprincipper og metoder.
De studerende forventes at deltage i afdelingens daglige arbejdsområder, dvs. de faste konferencer, stuegang, ambulatorium omfattende såvel forambulante undersøgelser som efterambulante kontroller samt operationsgangen.
Undervisningen omfatter hjernetumorer, intrakranielle blødninger, rygkirurgi omfattende diskusprolaps og andre degenerative ryglidelser, frakturer, spinale tumorer, kranietraumer og hydrocephalus.
Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende kendskab til de mest almindelige neurologiske sygdomme, at oplære dem i neurologisk anamnese og objektiv undersøgelse og at optræne evnen til relevant klinisk ræsonnement ud fra de indhentede data. Der lægges forholdsvis mindre vægt på de behandlingsmæssige aspekter.