Odontologi er en forskningsbaseret professionsuddannelse, hvor du kan uddanne dig til tandlæge. Odontologi er en teoretisk og praktisk uddannelse, hvor du som studerende lærer at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i menneskers tænder, mund, spytkirtler og kæbe.
Da kandidatuddannelsen i odontologi er en professionsuddannelse, er de kompetencer, du opnår gennem uddannelsen, forholdsvis specifikke. Som færdiguddannet cand.odont vil du have en væsentlig indsigt og forståelse for diagnostik af tænder, mundhule og kæbe, diagnostiske metoder, undersøgelse og behandling af disse områder samt forståelse og indsigt for orale sundheds- og sygdomsmønstre, landets sundhedsvæsen og forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje.
Odontologi afsluttes med en kandidateksamen, der giver dig titlen cand.odont. (candidatus/a odontologiae).
Nyuddannede kandidater kan ikke fungere selvstændigt som tandlæger, men skal arbejde som assistenter under selvstændige tandlægers medansvar. Arbejdet som selvstændig tandlæge kræver en autorisation, som søges hos Sundhedsstyrelsen. Den kan erhverves, efter at du har arbejdet i et år som assistent på fuldtid.
Efter kandidatuddannelsen som cand. odont. har du også mulighed for gennem en flerårig videreuddannelse at blive specialtandlæge i ortodonti (tandregulering) eller i tand-, mund- og kæbekirurgi (hospitalstandpleje).
De fleste kandidater fra odontologi søger beskæftigelse i private eller offentlige klinikker (fx kommunal tandpleje, hospitalstandklinikker, forsvarstandpleje og forsorgstandpleje). Et mindre antal kandidater finder ansættelse ved forskning og undervisning på universiteter og enkelte inden for medicinalindustrien.