Undervisningen tilsigter at formidle en faglig baggrund for uddannelse af basic doctors. Disse skal varetage patientsituationer med almindelige ikke akutte øjenklager samt akutte øjentilfælde i almen medicin og i hospitalssektor inkl. skadestue.
Dette omfatter anamneseoptagelse, undersøgelse, diagnostik, terapi eller visitation og profylakse. Undervisningens indhold omfatter indøvelse af færdigheder (undersøgelsesteknik uden specialapparatur, undersøgelse af synsstyrke, synsfelt, øjenstilling, øjets externe samt forreste segment og evt. øjenbaggrund).
Den studerende skal desuden lære håndtering af øjen-synsklager hos akutte og ikke akutte øjenpatienter med synsforstyrrelser eller irriteret/smertende øje, dvs. diagnostik, terapi og/eller visitation.
Undervisningen formidler ligeledes viden om og forståelse af synsklager og øjensygdomme som led i andre sygdomme, især intern medicin og neurofag.
Den samlede uddannelsesvarighed ud over den lægelige grunduddannelse og turnus er på fem år, som fordeler sig med 54 måneder på oftalmologiske afdelinger og et halvt år på en neurologisk afdeling. På de oftalmologiske afdelinger finder kursisten ansættelse som reservelæge i to år (et år i en introduktionsstilling og et år i en undervisningsstilling) samt to år som 1. reservelæge. Dokumentation for den operative uddannelse indgår i den samlede vurdering af uddannelsesforløbet.
Øjenlægen udfører også kosmetiske operationer. Hvis f.eks. øjenlågene “hænger” for meget ned over selve øjnene, kan den overskydende hud skæres væk. Dette er som regel forbeholdt privat praksis.