Bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin er en uddannelse, hvor langt de fleste studieelementer er obligatoriske. Bacheloruddannelsen varer tre år og løber fra 1. til 6. semester.
På 1.-2. semester ligger de basale medicinske fag, f.eks. basal humanbiologi, cellebiologi og genetik.
På 3. til 5. semester ligger de integrerede organkurser om bl.a. mave, tarm og lever samt undervisning i anatomi, biokemi, fysiologi, farmakologi, og almen patologi. Der vil også være et metodisk kursus med statistik, epidemiologi og videnskabsteori. Desuden skal du på et kort praktikophold, hvor du kan opleve hospitalsverdenen indefra.
På 6. semester begynder grunduddannelsen i medicin og kirurgi, der fortsætter på kandidatuddannelsen. Du starter med en introduktion til de kliniske sygdomsenheder, herunder infektionsmedicin, lungesygdomme, endokrinologi og bevægeapparatets sygdomme.
I slutningen af bacheloruddannelsen skal du skrive en mindre bacheloropgave.