Sygdomme i ørerne, den ydre næse og næsehulen samt halsen (svælg og strube) ligger under det lægelige speciale øre-næse-hals-sygdomme. Læs fx om hørenedsættelse og døvhed, svimmelhed, luftrørssygdomme og bihulebetændelse.
Formålet er at bibringe den studerende den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder, således at basic doctors kan diagnosticere og behandle patienter med almindelige øre-næse-halssygdomme samt visitere sjældne lidelser til større behandlingscentre.
Emner for undervisningen er ørets, næsens, mundens og halsens sygdomme, herunder audiologi og talelidelser.
Derudover fagets specielle undersøgelses- og behandlingsmetoder som f.eks. audiologiske undersøgelsesmetoder, fiberskopi, rekonstruktionsprocedurer.