pædiatri, (af gr. pais ‘barn, dreng’, gen. paidos, og iatreia ‘helbredelse’), lægeligt speciale, som beskæftiger sig med børnesygdomme.
Den studerende skal på kurset lære pædiatrien på et niveau, der sætter den studerende i stand til at begynde i en introduktionsstilling med henblik på pædiatri eller i en blokansættelse med henblik på almen medicin.
Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


• Have tilstrækkelig rutine til pålideligt og i et rimeligt tempo at kunne indsamle og fortolke kliniske oplysninger om syge børn og på baggrund af disse foretage en primær vurdering og rapportere dette effektivt


• Skabe kontakt til børn i alle aldre


• Optage en alderstilpasset anamnese


• Gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse


• Tilpasse anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse til problemstillingen


• Vurdere et barn med hensyn til bevidsthed, befindende, herunder smerter eller angst, kredsløb, respiration, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling og kønsudvikling


• Identificere det akut eller kronisk syge barn


• Redegøre for almindeligt forekommende sygdomsproblemer hos børn og deres diagnostik og behandling


• Redegøre for primær diagnose og behandling af svær akut sygdom hos børn


• Diskutere og rådgive om børns medicinske, psykosociale og udviklingsmæssige problemer


• Beskrive børneafdelingers arbejdsområde og arbejdsformer