Paramediciner (oprindeligt benævnt ambulancebehandler med særlig kompetence og tidl. Lægeautoriseret behandler) er overbygningen på ambulancebehandleruddannelsen.
Uddannelsen startede Nordjyllands Amt i 2004 som en testordning, som senere skulle vise sig at være et tiltrængt løft i ambulancetjenesten i Danmark.
Det er regionsrådet, der fastsætter behovet for paramedicinere. De vil typisk findes i områder, der ikke dækkes af en lægeambulance. De sættes både til at køre ambulance på normal vis, samt alene i særlige akutenheder.
Paramedicinerens opgaver består af kørsel med både akutte og ikke akutte patienter, dog primært akutte. Uddannelsen er en overbygning af ambulancebehandleruddannelsen, og paramedicineren har derfor også altid ansvaret for behandlingen af patienten.
Regionerne beslutter hvor mange ambulancer, der som minimum skal bemandes med en paramediciner. Paramedicineren fungerer også som assistent for akutlægen på lægeambulancen.
Du skal have fungeret som ambulancebehandler i minimum 3 år, før du kan blive uddannet paramediciner.