Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død. I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.
Undervisningen dækker følgende emner: psykopatologi, lettere psykiatriske tilstande, retspsykiatri og børnepsykiatri.
Desuden indgår psykiatrien i faget ”den akutte patient”. Psykiatrien handler om diagnostik og behandling af psykiske symptomer og sygdomme.
Årsagsforholdene er oftest komplicerede, idet såvel biologiske som psykologiske og sociale faktorer udløser og påvirker psykiatriske tilstande, og specialet får derfor nær relation til såvel neurofag som psykologi og socialmedicin.
Et grundigt kendskab til psykiatriske problemstillinger er vigtigt for de fleste lægelige specialer, og den basale lægeuddannelse må derfor indeholde en grundig indføring i faget, såvel klinisk som teoretisk.