I undervisningen i psykologi tilstræbes det at give en psykologisk /social forståelse af mennesket. Undervisningen danner endvidere grundlag for visse dele af psykiatriundervisningen på Fase II.
Psykologiundervisningen tager udgangspunkt i menneskets sundhed og sygdom. Hovedformålet med faget og dets placering i studiet er, at det skal give de nødvendige forudsætninger for at starte en udvikling hos den studerende med det sigte, at den studerende gennem sit studieforløb lærer at placere den menneskelige psyke i en helhedspræget relevant relation til de øvrige fags overvejende somatiske og tekniske indhold.
Dette er grundlaget for, at den studerende kan lære at forstå forholdet mellem behandler-patient og handle derefter, at føle ansvar for sine patienter og tilegne sig en humanistisk etisk holdning til sit daglige virke og sit fags udvikling.
Undervisningen i psykologi omfatter emnerne: kontakt, kommunikation, kropssprog, emotion, motivation, indlæring og hukommelse, perception, kognition, personligheds- og socialpsykologi, børns og unges udvikling, familiedynamik, kriser, psykosomatik og etik mm.