Målsætningen med kurset er at formidle den socialmedicinske viden, enhver læge bør have som baggrund for patientkontakten ved undersøgelse, diagnose og behandling, dels ved patientkontakt i almindelighed, og dels ved særligt socialmedicinsk belastede patientgrupper.
Den første kursusdag gives en introduktion i kursets basale teoretiske stof (sygdomsmodeller, grundholdning, erhvervsfunktion, sygdomsepidemiologi m.m.). De følgende dage gives der klinisk undervisning i praktisk socialmedicinsk arbejde.
En del af denne undervisning foregår på socialcentre, ældreinstitutioner m.m. På kurset afholdes der 2 ekskursioner til forskellige sociale institutioner, f.eks. et børne- eller ungdomsrådgivningscenter, en revalideringsinstitution.
Desuden er der afsat tid til feltarbejde i mindre grupper med udgangspunkt i socialmedicinske forhold i lokalsamfundet.
På kursets sidste dag fremlægges rapporter fra feltarbejdet, der gives forelæsninger i lokalsamfundsarbejde, forebyggende- og sundhedsfremmende arbejde, og kurset afrundes og evalueres.