En social- og sundhedsassistent plejer og laver aktiviteter for ældre, syge og handicappede mennesker på fx plejehjem og sygehuse.
Det betyder, at du kan tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, som kan fremme sundhed og trivsel for den enkelte. Du kan også genkende symptomer på de almindeligste sygdomme, såvel fysiske som psykiske, og tage beslutning om, hvorvidt der eventuelt skal tilkaldes en læge.
Social- og sundhedsassistenten kan også fungere som bindeled mellem hjem og sygehus, fx når de hjælper døende i eget hjem. Her vejleder de blandt andet social- og sundhedshjælperne.
Social- og sundhedsassistentens arbejde varierer, afhængigt af arbejdsstedet.
På almindelige sygehusafdelinger udfører social- og sundhedsassistenter grundlæggende sygepleje og er med til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at blive helbredt. Arbejdet sker i et samarbejde med fx sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Inden for det psykiatriske område arbejder social- og sundhedsassistenterne både på hospitaler og institutioner, i bofællesskaber og i distrikts- og socialpsykiatrien.
Her består arbejdet i at skabe et trygt og udviklende plejemiljø. Assistenten støtter og rådgiver patienten, så han eller hun kan være aktiv i sin dagligdag, bruge sine ressourcer og være med til at bestemme over sin egen situation.