Det er meget forskelligt og individuelt hvad vi hver især betragter som sundhed. WHO har bredt defineret sundhed som værende: ”en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”.
Adskillige faktorer har indflydelse på sundheden, hvoraf nogle kan vi selv påvirke eller ændre. Det gælder især for livsstilen og levevilkårene.
Ved levevilkår forstås indkomst, beskæftigelse, erhverv, uddannelse, bolig, familiesituation, fysisk og psykisk miljø samt trafikforhold. Nogle af disse forhold kan være svære at ændre som enkeltperson, men det kan lade sig gøre f.eks. ved hjælp af uddannelse.
Uddannelse er ikke kun at sidde på skolebænken igen, men al slags viden eksempelvis i form af erfaringer, kurser, socialt samvær og debatter.
Livsstilen kan vi til dels selv bestemme, men vi påvirkes i høj grad af førnævnte levevilkår samt kultur, holdninger og de mennesker vi omgiver os med. Livsstil dækker over den holdning du har til tilværelsen, stress, fritid, alkohol, tobak, kost og motion.
Dette er faktorer du lettere kan præge end levevilkårene, men dermed ikke sagt at det er let. Lige såvel som levevilkårene har indflydelse på livsstilen, så har livsstilen også indflydelse på levevilkårene.
”Klik over” på nogle af de links, som ses her på siden – så du også kan påvirke din livsstil og levevilkår i positiv retning!