Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskaben bredt set, både den basale naturvidenskabelige forskning og for den kliniske og samfundsmedicinske forskning. Herudover omfatter kurset områderne medicinsk filosofi og etik.
Af behandlede emner kan nævnes: moralfilosofi, etisk argumentation, den medicinske etiks grundbegreber, naturvidenskabelig tænkning og argumentation, sygdomsbegreber, sygdomsårsager, sygdomsklassifikation samt naturalistiske versus ikke-naturalistiske menneskeopfattelser.
Iøvrigt lægges i undervisning vægten på klinisk betonede emner, især klinisk metodelære, forskningsmetodologi og etik.
Af andre emner kan nævnes: grundlaget for kliniske beslutninger, patientundersøgelse og pålideligheden af kliniske data, grundlaget for diagnosebeslutningen, grundlaget for behandlingsbeslutningen, klinisk etik, forskningsetik, patientforståelse (hermeneutik), kvantitative og kvalitative forskningsmetoder samt planlægning af videnskabelige undersøgelser.