Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige klinisk miljømedicin (boliger, institutioner samt ydre miljø). I specialet beskæftiger man sig med vurdering af sammenhænge mellem udefra kommende miljøpåvirkninger og sundhedstilstanden hos individer og grupper i befolkningen.

Det primære i specialet er eksponerings- og årsagsvurderingen, som gennemføres ved integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

Read more

Medicine is the only profession that labours incessantly to destroy the reason for its own existence.

— James Bryce
 • LookSeeDo: Kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin

  LookSeeDo: Kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Read more
 • Miljø- og arbejdsmedicin, 3. udgave, FADL

  Miljø- og arbejdsmedicin, 3. udgave, FADL

  Lærebogen foreligger nu i en 3. udgave, der er blevet gennemgribende revideret og stofmængden er reduceret, så den modsvarer fagets omfang. Der er tilføjet flere cases, ligesom der er ’tjek din viden’-lister efter hvert kapitel, hvilket gør det mere overskueligt og lettere at huske de vigtigste pointer. Bogen har desuden fået et æstetisk løft og præsenterer sig nu med nye og flere illustrationer og farvefotos.

  Read more
 • Mød konflikten, om konflikter på arbejdspladsen

  Mød konflikten, om konflikter på arbejdspladsen

  Mød konflikten er fuld af praktisk anvendelige metoder til at forstå, foregribe og gribe ind i typiske konflikter på arbejdspladsen. Bogens eksempler og cases stammer fortrinsvis fra social- og sundhedsområdet, den pædagogiske sektor og undervisningsverdenen.

  Read more
 • Når arbejdet tager magten, Munksgaard

  Når arbejdet tager magten, Munksgaard

  Hvorfor arbejder vi så meget, - hvad er det, der driver os til at ville nå mere og mere? I et lettilgængeligt sprog præsenterer forfatteren den arbejdsafhængighed, som mange af os kan nikke genkendende til, og hun beskriver, hvilke tegn man skal være opmærksom på, og ikke mindst hvad skal man stille op, hvis arbejdet har taget magten i ens eget liv eller i en ven, kollega eller partners.

  Read more
 • Occupational Medicine Secrets

  Occupational Medicine Secrets

  This entry in the unique "Secrets" series uses the familiar question-and-answer format and provides legislative and legal overviews and annotated case studies. Sections include material on epidemiology, toxicology, industrial hygiene, chemical hazards, physical hazards, biological hazards, leading occupational diseases, indoor air pollution, chemical sensitivity, diagnosing and reporting occupational diseases.

  Read more
 • Stress og arbejde

  Stress og arbejde

  Denne bog er en opdateret indføring i stressens fysiologi, dens årsager og de helbredsmæssige konsekvenser. Bogen præsenterer helt ny viden om vilkår og ressourcer, der modvirker stress, og om hvordan stress kan håndteres og behandles. Herudover giver forfatteren gode forslag til, hvordan man forebygger stress på arbejdspladsen og udformer en trivselspolitik.

  Read more
 • Stress på arbejdspladsen

  Stress på arbejdspladsen

  ARBEJDSBETINGET STRESS omtales næsten daglig i aviser og ugeblade. Nogle mennesker opfatter det som en sygdom; andre mener at det er en tilstand, mens andre igen påstår at stress er den nye 'dræber'. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? "STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN" beskriver hvordan stress kan defineres, hvem der rammes af det, og hvordan det viser sig. Bogen belyser også det historiske perspektiv.

  Read more
 • Videncenter for Arbejdsmiljø

  Videncenter for Arbejdsmiljø

  Videncenter for Arbejdsmiljø blev oprettet i 2005 som en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). NFA er en forskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet. Videncentret ledes af projektkoordinationschef Hannah Maimin Weil. De nærmere regler for Videncenter for Arbejdsmiljø er fastsat i NFA’s vedtægt.

  Read more