Epidemiologi, forskningsdisciplin, der omfatter undersøgelser af forekomst og fordeling af sygdomme samt andre helbredsforhold i befolkningen. I den beskrivende epidemiologi undersøges hyppigheden af sygdomme over tid eller på et givet tidspunkt.

I den analytiske epidemiologi studeres forhold, der har indflydelse på fordeling af sygdomsforekomst i befolkningen, såkaldte eksponeringer (påvirkninger).

Læs mere

Medicine is the only profession that labours incessantly to destroy the reason for its own existence.

— James Bryce
 • Public Health and Epidemiology at a Glance

  Public Health and Epidemiology at a Glance

  This brand new title in the market-leading at a Glance series provides a highly-illustrated, visual introduction to the key concepts of population-level disease prevention. Accessible, double-page spreads help you understand and appreciate the determinants of health which impact on healthcare services and their effectiveness.

  Læs mere
 • Samfundsfag – Pædagogisk assistent

  Samfundsfag – Pædagogisk assistent

  Bogen opfylder kravene til samfundsfag på PAU, og sammen med bogen får man adgang til et omfattende interaktivt net-materiale, udviklet efter Dunn og Dunns teorier om læringsstile. Samfundsfag – pædagogisk assistent er én af i alt 8 bøger med tilhørende hjemmeside i Munksgaards serie Paletten.

  Læs mere
 • Sundhedsfremme og forebyggelse

  Sundhedsfremme og forebyggelse

  Traditionelt har behandlingen af sygdomme fået størst opmærksomhed i det danske sundhedsvæsen. På politisk niveau har man dog de seneste år anerkendt værdien af at fremme befolkningens sundhed og dermed forebygge sygdom. Derfor har sundhedsfremme og forebyggelse både nationalt og internationalt fået en stadig mere fremtrædende rolle og opnået stor politisk bevågenhed.

  Læs mere
 • Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

  Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

  Bogen fremlægger nogle centrale modeller, begreber og teorier, som kan anvendes til at beskrive, forstå og vurdere sundhedsvæsenet og dets indsats. Fremherskende sundhedspolitiske temaer, gængse styringsredskaber og de mest anvendte sundhedsøkonomiske metoder beskrives.

  Læs mere
 • The Handbook of Social Studies in Health and Medicine

  The Handbook of Social Studies in Health and Medicine

  "The collection will offer a unique range of work, both in terms of topics and of theoretical perspectives, written by leading scholars from around the world. It will be an essential resource for teaching and research." "I've wanted a handbook like this on my desk for a long time -- one with broad coverage and extensive bibliographies.

  Læs mere
 • Vurder selv evidens

  Vurder selv evidens

  Vurder selv evidens er en hjælp til selv at vurdere evidens af videnskabelige publikationer. Bogen gennemgår på en enkel og systematisk måde de vigtigste begreber inden for evidensbaseret litteratur og metoder. Bogen henvender sig både til de garvede sundhedsprofessionelle, som efterspørger et bedre overblik og den studerende.

  Læs mere
 • World Health Organization (WHO)

  World Health Organization (WHO)

  The World Health Organization is the United Nations specialized agency for health. It was established on 7 April 1948. WHO's objective, as set out in its Constitution, is the attainment by all peoples of the highest possible level of health. Health is defined in WHO's Constitution as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

  Læs mere