Formålet er, at den studerende skal opnå en sådan indsigt, at han i sit senere virke som læge vil kunne anvende farmakoterapi på optimal og forsvarlig måde.

Undervisningen skal bibringe den studerende forståelse af lægemidlers virkningsmekanismer, deres skæbne i organismen samt de vigtigste farmakokinetiske principper. Den studerende skal udfra kendskab til de vigtigste terapeutiske hovedgrupper samt respektive lægemidler herfra kunne anlægge en rationel farmakoterapeutisk strategi.

Læs mere

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • Illustrert farmakologi, bind 2, 3 utg.

  Illustrert farmakologi, bind 2, 3 utg.

  Rasjonell farmakoterapi er et viktig verktøy for å kunne iverksette effektive terapeutiske tiltak ved en rekke sykdommer og lidelser. Integrert kunnskap om biologiske prosesser som fører til sykdommer, og om hvordan legemidler påvirker slike prosesser, er en forutsetning for rasjonell farmakoterapi.

  Læs mere
 • Instant Pharmacology

  Instant Pharmacology

  Written by students, for students, Instant Pharmacology represents a novel approach to the study of pharmacology and provides an accessible and exhaustive, yet concise account of pharmacology. The book first introduces readers to the basic principles of pharmacodynamics and pharmacokinetics, which are obviously essential for understanding the action of all drugs.

  Læs mere
 • Institut for Lægemiddeldesign of Farmakologi (KU)

  Institut for Lægemiddeldesign of Farmakologi (KU)

  Institut for Lægemiddeldesign of Farmakologi arbejder for at fremme de farmaceutiske videnskaber gennem forskningsbaseret undervisning og tværfaglig, lægemiddel-relateret forskning, der spænder fra det molekylære til det kliniske niveau.

  Læs mere
 • Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)

  Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)

  Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er knyttet til Sundhedsstyrelsen, enhed for Sygehuse og beredskab. Chefen for denne enhed er samtidig chef for IRF og refererer til Sundhedsstyrelsens direktion. IRF har sit eget budget og tager ikke del i Sundhedsstyrelsens rutineopgaver. Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Læs mere
 • Integrated Cardiopulmonary Pharmacology

  Integrated Cardiopulmonary Pharmacology

  Integrated Cardiopulmonary Pharmacology, Third Edition, offers instructors and students an engaging, interactive teaching and learning experience. The text's integrated approach includes perspectives from both pharmacists and respiratory therapists. In addition, pharmacology is linked to physiology and pathology to give students complete, cohesive coverage.

  Læs mere
 • Integrated Pharmacology

  Integrated Pharmacology

  Thoroughly updated, the 3rd Edition of this popular text continues to take its fresh approach to studying pharmacology by examining drugs in the context of the diseases they are used to treat within each body system. Drug action is clearly explained at the molecular, cellular, tissue, and organ levels. Numerous high-quality, full-color illustrations, plus at-a-glance boxes and tables.

  Læs mere
 • Introduction to Clinical Pharmacology

  Introduction to Clinical Pharmacology

  Edmunds helps you understand how drugs and drug classes work, rather than simply memorizing information about individual drugs. This book emphasizes the principles of safe drug administration, including coverage of math review and drug dosage calculation. It also covers "must-know" drugs the ones you'll see most often in clinical practice.

  Læs mere
 • Introduction to Pharmacology

  Introduction to Pharmacology

  Administer drugs safely and prevent drug errors with accurate, up-to-date drug information! Concise and easy to understand, Introduction to Pharmacology, 12th Edition provides drug monographs with key information such as generic and trade names, indications, common adverse effects, and typical adult and pediatric dosages.

  Læs mere