Formålet er, at den studerende skal opnå en sådan indsigt, at han i sit senere virke som læge vil kunne anvende farmakoterapi på optimal og forsvarlig måde.

Undervisningen skal bibringe den studerende forståelse af lægemidlers virkningsmekanismer, deres skæbne i organismen samt de vigtigste farmakokinetiske principper. Den studerende skal udfra kendskab til de vigtigste terapeutiske hovedgrupper samt respektive lægemidler herfra kunne anlægge en rationel farmakoterapeutisk strategi.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Rapid Review Pharmacology

  Rapid Review Pharmacology

  Get the most from your study time...and experience a realistic USMLE simulation! These new additions to the Rapid Review Serieshighly rated in the First Aid rankingsmake it easy for you to master all of the basic science material covered on the USMLE Step 1 Exam.

  Læs mere
 • The Hands-on Guide to Practical Prescribing

  The Hands-on Guide to Practical Prescribing

  The hands-on guide to practical prescribing is a concise, easy-to-use guide to the practical aspects of pharmacology for junior doctors who are making the transition from studying pharmacology to prescribing drugs for the first time. This new addition to 'The hands-on guide' series brings together the core pharmacological knowledge required by house officers..

  Læs mere
 • Toksikologi

  Toksikologi

  FADL’s Forlags kittelbog om klinisk toksikologi er et must for læger, sygeplejersker og lægestuderende i arbejdet med at diagnosticere og behandle forgiftninger. Alle de danske forfattere til bogen er aktivt involverede i det Klinisk-Toksikologiske Center på Bispebjerg Hospital. “Toksikologi” er redigeret og bearbejdet til dansk efter “Churchill’s Pocketbook of Toxicology”.

  Læs mere
 • Visual Mnemonics for Pharmacology

  Visual Mnemonics for Pharmacology

  Visual Mnemonics for Pharmacology.

  Læs mere