retsmedicin, forensisk medicin, læren om naturvidenskabernes, herunder i særlig grad lægevidenskabens, anvendelse i retsvæsenets tjeneste.
Retsmedicin har et andet sigte end de fleste andre lægevidenskabelige specialer, som navnlig omfatter behandling og forebyggelse af sygdomme.

Pga. fagets nære relation til lovgivningen udøves den praktiske nationale retsmedicin vidt forskelligt i forskellige lande, helt afhængigt af forskelligheder i de nationale lovgivninger.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • AU: Retsmedicin Eksamensopgaver

  AU: Retsmedicin Eksamensopgaver

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet, 2004-2011

  Læs mere
 • Bashir, A: Retsmedicin

  Bashir, A: Retsmedicin

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Current Practice in Forensic Medicine

  Current Practice in Forensic Medicine

  Although forensic medicine has been in existence for centuries in one guise or another, it is only with the recent growth in international research that it has begun to be acknowledged as a specific discipline in its own right. Many areas of progress are being made and this text aims to provide a unique, in-depth and critical update on selected topics.

  Læs mere
 • Dansk Selskab for Retsmedicin

  Dansk Selskab for Retsmedicin

  Dansk Selskab for Retsmedicin vil gerne informere alle interesserede om både retsmedicinernes arbejdsopgaver og om selskabets aktiviteter. Hjemmesiden skal også ses som en mulighed for en aktiv debat mellem medlemmerne. Derfor opfordres alle medlemmer til at lægge debatindlæg ud på ”Fagligt Forum” under ”For medlemmer”.

  Læs mere
 • Forensic Nursing, Mosby

  Forensic Nursing, Mosby

  Written and edited by the foremost authorities in forensic nursing and forensic sciences, Forensic Nursing presents forensic science and nursing theory within the context of contemporary social issues. Includes topics such as crime scene investigation, evidence collection techniques, toxicology, DNA testing, blunt and sharp injuries, bite injuries, gunshot wounds, domestic and sexual violence, and death investigation.

  Læs mere
 • Forensic Science International

  Forensic Science International

  Forensic Science International publishes original contributions in the many different scientific disciplines pertaining to the forensic sciences. Fields include forensic pathology and histochemistry, chemistry, biochemistry and toxicology (including drugs, alcohol, etc.), biology (including the identification of hairs and fibres), serology, odontology, psychiatry.

  Læs mere
 • Forensic Science Society

  Forensic Science Society

  Forensic Science is the application of all sciences to the law, both civil and criminal. It ranges from archaeology to zoology and its application covers all types of offence from arson to money laundering and tax evasion. The scientific investigation of crime through rational, practical and valid methods provides an unbiased and uncompromising service to the Justice System.

  Læs mere
 • Forensic Technology

  Forensic Technology

  Forensic Technology created the Integrated Ballistics Identification System (IBIS) in 1991. IBIS technology can find the “needle in the haystack”, suggesting possible matches between pairs of spent bullets and cartridge cases, at speeds well beyond human capacity, in order to help forensic experts give detectives more timely information about crimes, guns, and suspects.

  Læs mere
 • Højesteret

  Højesteret

  I grundlovens paragraf 3 er de tildelt henholdsvis den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Domstolene kan blandt andet afgøre, om den udøvende magts afgørelser er i overensstemmelse med loven, og om Folketingets love er i overensstemmelse med grundloven. Højesteret er rigets øverste domstol.

  Læs mere
 • Institut for Retsmedicin, Aarhus

  Institut for Retsmedicin, Aarhus

  Institut for Retsmedicin løser opgaver for Statsobducenturet som led i den forskningsbaserede myndighedsbetjening for politikredsene i Østjylland, Sydøstjylland, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland. Disse opgaver er retslægelige obduktioner, findestedsundersøgelser -med tilhørende retslægelige ligsyn- samt personundersøgelser (klinisk retsmedicin).

  Læs mere
 • KU: Retsmedicin Eksamensopgaver

  KU: Retsmedicin Eksamensopgaver

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet, 1983-2012.

  Læs mere
 • LookSeeDo: Retsmedicin

  LookSeeDo: Retsmedicin

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Læs mere