Kemi; videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, fx kontakt med andre stoffer eller ændret tryk og temperatur.

Faget handler om den del af kemien, der er relevant for biologiske systemer og danner derved et naturvidenskabeligt grundlag for mange af studiets øvrige fag såsom cellebiologi, biokemi, biofysik, fysiologi, farmakologi og klinisk biokemi.

Læs mere

The fact that your patient gets well does not prove that your diagnosis was correct.

— Samuel J. Meltzer
 • Almen Kemi – KU

  Almen Kemi – KU

  Kurset indeholder en indføring i almen, fysisk og organisk kemi med særlig vægt på områder af kemien, der er væsentlige for forståelsen af biokemiske og biomedicinske emner og problemstillinger. Følgende liste angiver emner, der behandles på kurset: almen kemi, herunder atomets opbygning og grundstoffernes periodiske system, molekyl- og molbegreberne, kemisk binding, homogene og heterogene blandinger.

  Læs mere
 • Almen Kemi reaktionstyper

  Almen Kemi reaktionstyper

  Reaktionstyper, Organisk Kemi.

  Læs mere
 • Almen kemi

  Almen kemi

  Rummer de obligatoriske emneområder.

  Læs mere
 • Almen kemi – DTU

  Almen kemi – DTU

  Overordnede kursusmål: Almen kemi er den basis alle kemiske fag bygger på. Målet er derfor at give kendskab til de kemiske grundprincipper samt at anvende disse på kemiske problemer. Læringsmål: En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne navngive simple kovalente kemiske forbindelser og salte, herunder kompleksioner afstemme reaktionsligninger og udføre simple støkiometriske beregninger.

  Læs mere
 • BASISKEMI A

  BASISKEMI A

  Basiskemi A giver sammen med Basiskemi C og Basiskemi B en grundig indføring i kernestoffet til kemi A. Hvert kapitel afsluttes med en opsamling af de nye kemiske begreber, som eleverne kan arbejde med selvstændigt med ved hjælp af (gratis) elektroniske notatark.

  Læs mere
 • Basiskemi B, Haase

  Basiskemi B, Haase

  Basiskemi B er en gennemrevideret og forøget udgave af Kemi 2000 B-niveau. Sammen med Basiskemi C dækker Basiskemi B kernestoffet på B-niveauet.

  Læs mere
 • Basiskemi C, Haase

  Basiskemi C, Haase

  Bogen kommer rundt om grundstoffer, ioner og ionforbindelser, kovalente bindinger, mængdeberegninger, blandinger, organisk kemi samt syre/base- og redoxreaktioner. Undervejs i findes mange opgaver, der sikrer forståelsen af begreberne. Desuden afsluttes hvert kapitel med en opsamling, hvortil der også hører notatark, der kan hentes frit i en pdf-version.

  Læs mere
 • Chemicool

  Chemicool

  Chemicool was the brainchild of David D. Hsu. of the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. The website went online in 1996 and since then we have been trying to help out anyone involved in chemistry. The data for this site were acquired with help from the following people; a big thanks goes out to all of them: Cabrol D.; Moore J. W and Kotz J. C.

  Læs mere
 • Chemistry

  Chemistry

  The second edition of this market leading textbook, with a multimedia-integrated approach to the presentation of Chemistry for University students! This is the second edition of this market leading text book. The text and digital package is engineered to cater for the content needs of the first year chemistry course as it is generally taught at universities.

  Læs mere
 • Fysik- og kemileksikon

  Fysik- og kemileksikon

  Henvender sig til folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne, tekniske uddannelser.

  Læs mere
 • Kemi 112 – Førstehjælp til formler

  Kemi 112 – Førstehjælp til formler

  Hvis du går i gymnasiet, på STX, HTX eller HF og vil have et sikkert overblik over, hvad du burde vide, nemt og enkelt, så er det her, du skal lede. Med hundredvis af nummererede opslag, masser af farvefigurer og et stort stikordsregister er formelsamlingen hurtig at gå til, og du skal være dygtig for ikke at finde det, du leder efter. Stikordsregistret henviser til de nummererede opslag.

  Læs mere
 • bookboon.com: Kemi

  bookboon.com: Kemi

  Atomer, kemiske bindinger og kemiske forbindelser, kemisk reaktionskinetik, kemiske ligevægte, syre- og baseteori og elektrokemi - alt dette vil du på en let spiselig måde få et overblik over og en forståelse af i dette kompendium. Et stort antal grafiske illustrationer og konkrete eksempler hjælper indlæringen. Kompendiet dækker over grundbegreber og teori svarende til 1. års undervisning på universitetsniveau.

  Læs mere