Kemi; videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, fx kontakt med andre stoffer eller ændret tryk og temperatur.

Faget handler om den del af kemien, der er relevant for biologiske systemer og danner derved et naturvidenskabeligt grundlag for mange af studiets øvrige fag såsom cellebiologi, biokemi, biofysik, fysiologi, farmakologi og klinisk biokemi.

Læs mere

In the nineteenth century men lost their fear of God and acquired a fear of microbes.

— Unknown
 • KU: Almen Kemi Eksamen

  KU: Almen Kemi Eksamen

  Eksamensopgaver m/facit: 2004-2009.

  Læs mere
 • KU: Almen Kemi Forelæsninger

  KU: Almen Kemi Forelæsninger

  Københavns Universitet, Kemisk Institut, Molekylær biomedicin - Forelæsninger i Organisk Kemi.

  Læs mere
 • KU: Almen Kemi Undervisningsmateriale

  KU: Almen Kemi Undervisningsmateriale

  Københavns Universitet, Institut for Medicinsk Biokemi - Undervisningsmateriale.

  Læs mere
 • KU: Almen Kemi Øvelser

  KU: Almen Kemi Øvelser

  Almen Kemi Øvelser. Københavns universitet.

  Læs mere
 • KU: Tentamen i Basal Humanbiologi

  KU: Tentamen i Basal Humanbiologi

  Eksamensopgaver, KU; 2006-Studieordning, Basal humanbiologi, 1. semester - bachelor.

  Læs mere
 • KUF: Kursus i kraftværkskemi

  KUF: Kursus i kraftværkskemi

  Kompendiemateriale fra Kursus i kraftværkskemi.

  Læs mere
 • Kemiske data og oversigter, 3. udgave

  Kemiske data og oversigter, 3. udgave

  “Kemiske data og oversigter” vil generelt være til hjælp ved en række uddannelser eller kurser, der opbygger eller bygger på en basal viden i almen og organisk kemi. Her tænkes på kemiundervisningen i både gymnasier, seminarier samt ved laborant- og bioanalytikeruddannelserne. Bogen kan anvendes uden større kendskab til matematik. Dansk nomenklatur og fagudtryk er anvendt.

  Læs mere
 • Kemiske forelæsningsforsøg

  Kemiske forelæsningsforsøg

  Det 20. århundredes forelæsningsforsøg over kemi ved Københavns Universitet. "Kemiske forelæsningsforsøg" omfatter ca. 400 demonstrationsforsøg. De er spetakulære og egner sig godt til at blive vist for en stor forsamling. Nogle af opskrifterne stammer helt tilbage til 1800-tallet, men alle er de gennem årene blevet forbedret gennem flittig brug i undervisningen på Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Khan Academy: Kemi

  Khan Academy: Kemi

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Laboratoriesikkerhed

  Laboratoriesikkerhed

  6. udgave af Laboratoriesikkerhed er lærebogen ved sikkerhedsundervisningen på laborantskolerne, de længere videregående uddannelser og andre steder, hvor der undervises i laboratoriefag. Herudover kan bogen bruges som håndbog i professionelle laboratorier.
  I 6. udgave er kapitlet om den gamle klassificering og mærkning af kemiske stoffer lagt under fanen 'Extra'.

  Læs mere
 • Ny fysik/kemi 4. Kemien omkring os

  Ny fysik/kemi 4. Kemien omkring os

  Kemien omkring os er det fjerde emnehæfte med tilhørende arbejdshæfte og lærervejledning i serien Ny fysik/kemi, som tilsammen dækker det stof, der ifølge de nye læseplaner skal gennemarbejdes i 7. - 9. klasse. Ny fysik/kemi omfatter i alt 9 hæfter. De forskellige emner er valgt på en sådan måde, at de lægger op til anvendelse af forskellige undervisningsformer, der lægger stor vægt på elevernes medvirken.

  Læs mere
 • Ny fysik/kemi C: Kemisk produktion og forurening

  Ny fysik/kemi C: Kemisk produktion og forurening

  En "3 i én" bog der består af hæfterne 7, 8 og 9 fra serien Ny fysik/kemi: Kemisk produktion og forurening, Samfundets el-forsyning og Atomer og stråling - samlet i ét bind, som fortrinsvis tænkes anvendt ved fysik/kemiundervisningen i 9. klasse. Tilsvarende er Ny fysik/kemi 1, 2 og 3 samlet i én bog - Ny fysik/kemi A, og Ny fysik/kemi 4, 5 og 6 er samlet i bogen Ny fysik/kemi B.

  Læs mere