Den almen medicinske speciallægeuddannelse tager 5 år og består af 2 ½ års ansættelse i almen praksis, inklusive en 6 måneders introstilling, og 2 ½ år på sygehusafdelinger.
Internationale undersøgelser viser, at sundhedssystemer med et højt almenmedicinsk uddannelsesniveau og en velfungerende primærsektor er de mest behandlingseffektive.
Nyuddannede danske almen medicinere er formentlig blandt de bedst kvalificerede i verden.

Læs mere

Medicine is the only profession that labours incessantly to destroy the reason for its own existence.

— James Bryce
 • Hypertension

  Hypertension

  Statements, opinions, and results of studies published in Hypertension are those of the authors and do not reflect the policyor position of the American Heart Association, and the American Heart Association provides no warranty as to their accuracyor reliability.

  Læs mere
 • Højby, N: Mikrobiologi – Meningitis

  Højby, N: Mikrobiologi – Meningitis

  Forelæsninger v/Professor, Overlæge dr. med. Niels Højby, Rigshospitalet.

  Læs mere
 • Introduktion til psykologi – Teori, Anvendelse

  Introduktion til psykologi – Teori, Anvendelse

  Som noget nyt beskriver bogen både teori, anvendelse og praksis, og den er således velegnet som grundbog på videregående uddannelser, hvor psykologi indgår som fag. Eksempelvis på en række mellemuddannelser og som introduktion til faget på universitetsniveau. Bogen kan også bruges på gymnasialt niveau, højskoler, aftenskoler – og ved kurser inden for erhvervslivet.

  Læs mere
 • Kjer, D: De 7 lægeroller

  Kjer, D: De 7 lægeroller

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Klinikpersonale i almen praksis – en basisbog

  Klinikpersonale i almen praksis – en basisbog

  Det er af flere årsager mere og mere almindeligt, at arbejdsopgaver forskydes mellem de forskellige personalegrupper i almen praksis. Klinikpersonalet varetager derfor ofte opgaver, som den enkelte oprindeligt ikke var uddannet til. Bogen forsøger at dække det heraf opståede behov for grundlæggende viden og et fælles fundament for den enkelte praksis.

  Læs mere
 • Lungesygdomme

  Lungesygdomme

  Lungesygdomme.

  Læs mere
 • Lægedage

  Lægedage

  PLO Efteruddannelse udbyder en lang række kurser for både praktiserende læger og praksispersonale. Da kurserne planlægges løbende, og derfor ikke med sikkerhed kan findes i vores kursuskatalog, kan du holde dig opdateret her på siden. Alle kurser er godkendt af Fonden for Almen Praksis. Alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og uddannelseslæger kan søge tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

  Læs mere
 • Lægejob

  Lægejob

  For at effektivisere regionernes rekruttering af medarbejdere på sundhedsområdet. driver Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab en række jobportaler med ledige job inden for nu 7 større faggrupper. Annoncering på jobportalen er forbeholdt ejerne af portalen, dvs. regionerne. Ejerne kan gratis annoncere på jobportalen.

  Læs mere
 • Manan, S: Patologi, Mamma

  Manan, S: Patologi, Mamma

  Patologiske oversigter.

  Læs mere
 • Mange infektioner går over uden antibiotika

  Mange infektioner går over uden antibiotika

  Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange almindelige infektioner, der skyldes bakterier eller virus. På modsatte side af denne folder kan du få gode råd om, hvad du kan selv gøre for at lindre dine gener.

  Læs mere
 • Mindfulness i terapien

  Mindfulness i terapien

  Bogen er en praktisk og teoretisk guide til terapeuter til forståelsen af den rolle mindfulness spiller i psykoterapi - og i særdeleshed i Acceptance & Commitment Therapy.

  Læs mere
 • Månedsskriftet for almen praksis

  Månedsskriftet for almen praksis

  Månedsskriftet er først og fremmest et efteruddannelsesskrift for praktiserende læger, som herigennem holdes orienteret om udviklingen på hele det medicinske område, og altså også udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale. Månedsskriftet henvender sig primært til praktiserende læger.

  Læs mere