Formålet med undervisningen er at give en introduktion til læren om og anvendelse af biologisk variation hos mennesket og det genetiske grundlag herfor.

Der undervises i følgende emnegrupper: Menneskets arvemasse, monogene sygdomme og deres arvegange, kromosomsygdomme, genetisk variation, kortlægning af menneskets arvemasse, cancergenetik, multifaktorielle sygdomme, befolkningens arvemasse, forebyggelse og behandling af genetiske sygdomme.

Læs mere

Anatomi er ligesom at kunne en telefonbog udenad. Samme Præcision og mængde.

— Shahid Q. Manan
 • Medical Genetics at a Glance

  Medical Genetics at a Glance

  Medical Genetics at a Glance covers the core scientific principles necessary for an understanding of medical genetics and its clinical applications, while also considering the social implications of genetic disorders. This third edition has been fully updated to include the latest developments in the field, covering the most common genetic anomalies, their diagnosis and management.

  Læs mere
 • Medical Genetics, 4th Edition

  Medical Genetics, 4th Edition

  Medical Genetics is the clearest and most concise text on the subject, providing state-of-the-art coverage of clinically relevant molecular genetics. Lynn B. Jorde, PhD; John C. Carey, MD; and Michael J. Bamshad, MD integrate recent developments with clinical practice and emphasize the central principles of genetics and their clinical applications.

  Læs mere
 • Medicinsk genetik, 2. udgave, FADL

  Medicinsk genetik, 2. udgave, FADL

  Den foreliggende 2. udgave af “Medicinsk genetik” er både ajourført og udvidet i forhold til 1. udgaven. Bl.a. er der i 2. udgave tilføjet et egentligt metodekapitel samt en omfattende ordliste, og samtlige kapitler er revideret og opdateret i overensstemmelse med den udvikling, faget har gennemløbet, siden første udgave kom i 2006. Bogen er tilstræbt at være pensumdækkende for undervisningen i genetik.

  Læs mere
 • Menneskets genetik – en grundbog for sygeplejestuderende

  Menneskets genetik – en grundbog for sygeplejestuderende

  Vi står over for en revolution i sundhedsvæsnet - en genetisk revolution. Genetisk viden og genetiske teknologier kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Det bliver et sundhedsvæsen med fokus på forudsigelse og forebyggelse, i høj grad baseret på genetisk viden.

  Læs mere
 • Nassehi, D: Genetik Kompendium

  Nassehi, D: Genetik Kompendium

  Disse noter er skrevet til eget brug til eksamen på den gamle ordning (dvs. før 2001, Københavns Universitet), men kan sagtens bruges til genetik under den nye undervisningsplan. Det anbefales at man har læst bogen, før man gør brug af noterne.

  Læs mere
 • National Human Genome Research Institute

  National Human Genome Research Institute

  The National Human Genome Research Institute supports genetic and genomic research, investigation into the ethical, legal and social implications surrounding genetics research, and educational outreach activities.

  Læs mere
 • Patterns of Single-Gene Inheritance

  Patterns of Single-Gene Inheritance

  Dette links er fra asmabashir.com. Asmabashir.com er en hjemmeside af stud.med. Asma Bashir. Asma har lavet en formidabel hjemmeside med noter til stort set samtlige fag på medicinstudiet, Københavns Universitet. Well Done, Asma!

  Læs mere
 • Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics

  Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics

  Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics is a definitive, clinically-oriented guide to the pathology of peripheral nerve disorders. These commonly seen neurological challenges have many causes and accurate diagnosis is often necessary via pathological analysis. New techniques exploiting molecular biological knowledge have opened up new vistas to understanding the pathogenesis of disorders.

  Læs mere
 • Prenatal Diagnosis

  Prenatal Diagnosis

  Dette links er fra asmabashir.com. Asmabashir.com er en hjemmeside af stud.med. Asma Bashir. Asma har lavet en formidabel hjemmeside med noter til stort set samtlige fag på medicinstudiet, Københavns Universitet. Well Done, Asma!

  Læs mere
 • Principles of Clinical Cytogenetics

  Principles of Clinical Cytogenetics

  Dette links er fra asmabashir.com. Asmabashir.com er en hjemmeside af stud.med. Asma Bashir. Asma har lavet en formidabel hjemmeside med noter til stort set samtlige fag på medicinstudiet, Københavns Universitet. Well Done, Asma!

  Læs mere
 • Proteomic Pathway Project – Biocarta

  Proteomic Pathway Project – Biocarta

  An excellent site. This page has a community-fed forum of molecular pathways. Within each category there are numerous pathways to choose from. Each representation of a pathway is shown by description and dynamic graphical models which look very good. The number of pathways is large, there is a search engine for pathways and an option to submit one.

  Læs mere
 • Steenberg, T: Kompendium

  Steenberg, T: Kompendium

  Genetik er en forholdsvis ny biologisk disciplin; men dens historie er alligevel fuld af epokegørende opdagelser, provokerende teorier og spændende personligheder: Watson & Cricks DNA model - det 20. århundredes mest storslåede biologiske ide; Mendels eksperimenter - en elegant forklaring på et biologisk fænomen, men desværre fremsat 50 år for tidligt til at blive værdsat af samtiden.

  Læs mere