Gynækologi er den specialitet som studerer sygdomme i kvindens kønsorgan, eksempeltvis livmoder , vagina og æggestokke .
Obstetrik er den gren af medicinen som inkluderer det kvindelige bækkens og de kvindelige kønsorganers anatomi, graviditetens fysiologi og patologi, fødslens normale og abnorme gang, barnesengens (puerperiets) og amningens (laktationens) normale og sygelige forhold samt den obstetriske behandling og operationslæren.

Læs mere

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • 100 myter om graviditet og fødsel, FADL

  100 myter om graviditet og fødsel, FADL

  ”100 myter om graviditet og fødsel” er den nyeste tilføjelse til bogserien ”100 myter om…” fra FADL’s Forlag, hvor læseren kan få afklaret, hvad der er op og ned i forhold til graviditet og fødsel. Der er mange myter i spil omkring det at få børn. Ofte ved man ikke, hvad der er til at tro på. Og jo flere gange myterne udtales, jo mere sejlivede bliver de. Derfor bør en mytebog om graviditet og fødsel gå forud for al anden graviditetsoplysning.

  Læs mere
 • Adoption & Samfund

  Adoption & Samfund

  Adoption & Samfunds mål er at skabe de bedste betingelser for både adoptivforældre og adopterede, børn som voksne. Foreningen arbejder meget bredt for at nå disse mål gennem samarbejde med de danske myndigheder. Adoption & Samfund er båret af engagerede medlemmer, der frivilligt arbejder for adoptionssagen.

  Læs mere
 • Ars pariendi, Munksgaard

  Ars pariendi, Munksgaard

  Bogen er handlingsanvisende og remser håndgreb eller handlinger ved en lang række konkrete situationer op i punktform. Derudover indeholder bogen kapitler om analgesi og anæstesi ved fødsler, om samarbejde og kommunikation på fødestuen i akutte situationer og om fysiologiske og anatomiske forandringer hos den gravide. Teksten suppleres af vicechefjordemoder Randi Iversen.

  Læs mere
 • Atlas of Gynecologic Surgery, Thieme

  Atlas of Gynecologic Surgery, Thieme

  A superb work of art as well as an outstanding clinical reference, this book continues the rich tradition of earlier editions by providing unparalleled coverage of the entire field of gynecologic surgery. This new fourth edition offers completely updated content, user-friendly features, and the cornerstone of the book: an art program of astounding quality.

  Læs mere
 • Barington, T: Immunisering i svangerskabet

  Barington, T: Immunisering i svangerskabet

  Forelæsning om Immunisering i svangerskabet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Gynækologi og obstetrik

  Bashir, A: Gynækologi og obstetrik

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Carranza, C: Uterus

  Carranza, C: Uterus

  Forelæsning i Patologisk Anatomi.

  Læs mere
 • Color Atlas of Embryology

  Color Atlas of Embryology

  The complex but fascinating field of embryology is presented in this easy-to-understand Thieme Flexibook, complete with 176 color plates. Since the information relevant to medical students is separated from that needed by biologists, both can learn in a focused and time-saving manner. The overview at the beginning of each chapter is also an excellent aid to students.

  Læs mere
 • Color Doppler Sonography in Gynecology and Obstetrics

  Color Doppler Sonography in Gynecology and Obstetrics

  In gynecology the modality is used to measure blood flow in benign changes of the endometrium as well as malignant tumors of the uterus; screening for ovarian carcinoma, including 3D-power doppler for the assessment of angiogenesis of ovarian tumors; and as an adjunct examination in assessing tumors of the breast.

  Læs mere
 • DSAM klinisk vejledning: Blødningsforstyrrelser

  DSAM klinisk vejledning: Blødningsforstyrrelser

  Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis.

  Læs mere
 • Dansk Fertilitetsselskab

  Dansk Fertilitetsselskab

  Dansk Fertilitetsselskab har ved flere lejligheder opfordret til koordinering af en national indsats omkring vores faldende reproduktion. Senest i oktober opfordrede vi sammen med Sex & Samfund, Rigshospitalet og en bred række af nuværende og tidligere sundhedsordfører til at man nedsatte en arbejdsgruppe der skulle belyse problemet. Desværre har Sundhedsministeriet endnu ikke taget imod tilbuddet.

  Læs mere
 • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

  Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

  Som det første lægevidenskabelige selskab i Danmark blev Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi grundlagt den 5. oktober 1898 i København på et møde, som professorerne Frantz Howitz og Leopold Meyer havde taget initiativet til. De var uden tvivl blevet inspireret til selskabets dannelse gennem deres mange internationale forbindelser. Formålet med selskabet var at fremme interessen.

  Læs mere